Nyhetsarkiv

Vis filtrering

69 resultater

Type artikkel
Velg område
69 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Rekordår for overnattingsbedriftene i Nord-Norge

  Rekordmange utenlandske besøkende i desember avsluttet et godt år for overnattingsbedriftene Nord-Norge. Antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge økte med 6 prosent fra 2022 til 2023. Tallene viser at Nord-Norge har hatt en bedre utvikling enn Norge som helhet som hadde en økning på 3 prosent fra 2022 til 2023.

 2. Robert Greiner ansatt som kommunikasjonsrådgiver i NHO Arktis

  -Jeg er svært glad for å få Robert med på laget. Han har lang og solid erfaring med kommunikasjon fra ulike roller, og vil bidra til at næringslivets stemme blir enda tydeligere, noe vi som er et mål for oss. Robert kjenner også hele regionen svært godt, så dette vil absolutt styrke laget vårt, sier regiondirektør Sigrid Ina Simonsen i NHO Arktis.

 3. Postiv utvikling av overnattingstrafikken i Nordland, mens antall norske overnattinger går ned lenger nord

  Overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde en økning i totaltrafikken på 3 prosent i november 2023 sammenlignet med november 2022. Nordland hadde en økning i antall overnattinger på 10 prosent, mens både Troms og Finnmark hadde en nedgang på 1 prosent. Svalbard hadde en nedgang i totaltrafikken på 15 prosent. Økningen i Nordland skyldes at både utenlandske og norske overnattinger øker, mens Troms, Finnmark og Svalbard fortsatt har en nedgang i norske overnattinger.

 4. Solid overnattingsøkning i Nordland, men nedgang i Troms og på Svalbard

  Overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde en økning i totaltrafikken på 3 prosent i oktober 2023 sammenlignet med oktober 2022. Nordland hadde en økning i antall overnattinger på 15 prosent, mens Finnmark hadde en økning på 0,4 prosent. Troms og Svalbard hadde en nedgang på hhv. 7 prosent og 1 prosent sammenlignet med fjoråret. Økningen i Nordland skyldes solid økning i utenlandstrafikken på 33 prosent, samt en økning i norske overnattinger på 9 prosent.

 5. NHO og LO lanserer rapporten Kraftløftet Nord-Norge: - Nord-Norge står overfor en betydelig utfordring og samtidig en unik mulighet.

  - Nord-Norge står overfor en betydelig utfordring og samtidig en unik mulighet, men vi må handle. Nord-Norge kan skilte med kraftoverskudd og relativt lave strømpriser. Samtidig gjør mangelen på oppgradert nett at krafta ikke når ut der den trengs. NHO og LOs rapport "Kraftløftet Nord-Norge" viser at vi står foran en eksplosiv vekst i etterspørselen etter fornybar kraft i landsdelen, tilsvarende en tredobling av dagens forbruk. Samtidig er det lite som tyder på at produksjonen av fornybar kraft vil øke like mye. Kraftgapet i Nord-Norge, forskjellen mellom ønsket nytt forbruk og ny produksjon, er på hele 23 til 34 TWh.

 6. NHO og LO lanserer rapporten Kraftløftet Nord-Norge: - Nord-Norge står overfor en betydelig utfordring og samtidig en unik mulighet.

  Nord-Norge kan skilte med kraftoverskudd og relativt lave strømpriser. Samtidig gjør mangelen på oppgradert nett at krafta ikke når ut der den trengs. NHO og LOs rapport "Kraftløftet Nord-Norge" viser at vi står foran en eksplosiv vekst i etterspørselen etter fornybar kraft i landsdelen, tilsvarende en tredobling av dagens forbruk. Samtidig er det lite som tyder på at produksjonen av fornybar kraft vil øke like mye. Kraftgapet i Nord-Norge, forskjellen mellom ønsket nytt forbruk og ny produksjon, er på hele 23 til 34 TWh.

 7. Septemberøkning i Nordland, mens det er nedgang lenger nord

  Overnattingsbedriftene i Nordland hadde en økning i antall overnattinger i september 2023 sammenlignet med september 2022 på 12 prosent. Troms, Finnmark og Svalbard hadde en nedgang på hhv. 8 prosent, 3 prosent og 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Mens utenlandstrafikken fortsetter å øke er det bare Nordland som har en økning i norske overnattinger i september.