Artikler

Vis filtrering

105 resultater

Type artikkel
Velg område
105 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Variasjoner i oktobertrafikken til overnattingsbedriftene i nord

    Det er store variasjoner i oktobertrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard. Antall overnattinger for oktober i Nord-Norge er 6 prosent høyere enn i 2019, mens antall overnattinger så langt i år er 8 prosent høyere enn samme periode i 2019. Sammenlignet med oktober 2021 er det en nedgang i totaltrafikken i Nordland, Finnmark og på Svalbard. Den norske trafikken har gått ned i de fleste regionene, mens det er en fin økning i utenlandstrafikken spesielt til Troms. 2021 var ikke et normalår hvor mye aktivitet ble utsatt til høsten, noe det må tas høyde for når tallene vurderes.

  2. Fortsatt god utvikling for overnattingsbedriftene i nord

    September ble nok en god måned for overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard. Antall overnattinger for september i Nord-Norge er 24 prosent høyere enn i 2019, mens antall overnattinger så langt i år er 8 prosent høyere enn samme periode i 2019. Overnattingsbedriftene på Svalbard er i september på samme nivå som 2019, mens Svalbard for perioden januar-september ennå ligger 8 prosent under 2019-nivået.

  3. Prioriterte samferdselsprosjekter fra næringslivet

    Investering i infrastruktur er det viktigste enkeltstående næringspolitiske virkemiddelet – i tillegg til de generelle rammebetingelsene - for økt jobb- og verdiskaping. Hvordan fylkeskommunen prioriterer sine isamferdselsinvesteringer vil også være førende for hvor det vil bli investert i næringsliv og øvrig utvikling. Dette er næringslivet i nord sine prioriteringer til regional transportplan for Troms.