Artikler

Vis filtrering

111 resultater

Type artikkel
Velg område
111 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. –Veien fra avgjørelse til handling er blitt kortere!

  En verden i endring merkes også for bedrifter i nord. Markedsstrukturen endrer seg, ny teknologi tar form og lokale verdikjeder er blitt viktigere enn noen gang! For å få en bedre forståelse over hva som skjer i Europa og verden har vi sammen med styrene til NHO Nordland og NHO Arktis vært på tur til Brussel.

 2. Fortsatt god utvikling for overnattingsbedriftene i nord

  September ble nok en god måned for overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard. Antall overnattinger for september i Nord-Norge er 24 prosent høyere enn i 2019, mens antall overnattinger så langt i år er 8 prosent høyere enn samme periode i 2019. Overnattingsbedriftene på Svalbard er i september på samme nivå som 2019, mens Svalbard for perioden januar-september ennå ligger 8 prosent under 2019-nivået.

 3. Prioriterte samferdselsprosjekter fra næringslivet

  Investering i infrastruktur er det viktigste enkeltstående næringspolitiske virkemiddelet – i tillegg til de generelle rammebetingelsene - for økt jobb- og verdiskaping. Hvordan fylkeskommunen prioriterer sine isamferdselsinvesteringer vil også være førende for hvor det vil bli investert i næringsliv og øvrig utvikling. Dette er næringslivet i nord sine prioriteringer til regional transportplan for Troms.

 4. Forhandlingene om byvekstavtalen i Tromsø må ikke stoppe opp!

  Infrastrukturen i Tromsø er en flaskehals. Det er et utfordrende trafikkbilde med kødannelse, konflikt mellom ulike trafikanter og dårlig fremkommelighet i deler av byen. Dette betyr reelt tap av produktiv tid for bedriftene, og hemmer videre vekst for Tromsø. Det har gått 23 år siden forrige store vegprosjekt så behovet for de store samferdselsinvesteringene er helt nødvendig.

 5. Statsbudsjettet: 2023 blir et tøft år

  -Samfunnene i Nord-Norge vil kunne tape stort når staten nå pålegger næringslivet enorme skatte- og avgiftsøkninger. Slik reagerer regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Å lempe enorme ekstraregninger på 44 milliarder over på bedrifter vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser i nord.

 6. God august for overnattingsbedriftene i nord

  Det ble en fin økning i augusttrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard sammenlignet med 2020 og 2021. Mens utenlandstrafikken har økt har det vært en liten nedgang i antall norske overnattinger. Augusttrafikken i nord er over 2019-nivået, bortsett fra i Bodø og Nord-Troms-regionen.