Artikler

Vis filtrering

73 resultater

Type artikkel
Velg område
73 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forhandlingene om byvekstavtalen i Tromsø må ikke stoppe opp!

  Infrastrukturen i Tromsø er en flaskehals. Det er et utfordrende trafikkbilde med kødannelse, konflikt mellom ulike trafikanter og dårlig fremkommelighet i deler av byen. Dette betyr reelt tap av produktiv tid for bedriftene, og hemmer videre vekst for Tromsø. Det har gått 23 år siden forrige store vegprosjekt så behovet for de store samferdselsinvesteringene er helt nødvendig.

 2. Statsbudsjettet: 2023 blir et tøft år

  -Samfunnene i Nord-Norge vil kunne tape stort når staten nå pålegger næringslivet enorme skatte- og avgiftsøkninger. Slik reagerer regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Å lempe enorme ekstraregninger på 44 milliarder over på bedrifter vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser i nord.

 3. God august for overnattingsbedriftene i nord

  Det ble en fin økning i augusttrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard sammenlignet med 2020 og 2021. Mens utenlandstrafikken har økt har det vært en liten nedgang i antall norske overnattinger. Augusttrafikken i nord er over 2019-nivået, bortsett fra i Bodø og Nord-Troms-regionen.

 4. Kommune-NM 2022 - her er resultatene.

  Fylket som rangeres på topp i NHOs Kommune NM er Oslo. Troms og Finnmark havner på 10. plass på fylkeslisten. Det er særlig befolkningsnedgang, ensidig næringsliv og lav privat sysselsetting som plasserer oss nest nederst. Men Alta er et lyspunkt.

 5. Økt utenlandstrafikk, men stor nedgang i norske overnattinger

  Det ble en nedgang i julitrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge sammenlignet med 2020 og 2021. Mens utenlandstrafikken har økt har det vært en betydelig nedgang i antall norske overnattinger. Dette gjør seg spesielt utslag i Nordland fra Vestfjorden og sørover. Grunnet stor økning i utenlandstrafikken har overnattingsbedriftene på Svalbard hatt en god julimåned sammenlignet med foregående 2 år. Julitrafikken er nå på 2019-nivået. Nordland kan vise til en økning, mens Svalbard, Troms og Finnmark fremdeles ikke her helt tilbake til normalåret 2019.

 6. Juni-rekord for overnattingsbedriftene i nord

  Også juni ble en god måned for overnattingsbedriftene i nord. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 70 prosent sammenlignet med fjoråret og 16 prosent høyere enn juni 2019. Mens det er en økning utenlandstrafikken sammenlignet med juni 2019 på 17 prosent er det en økning i den norske trafikken på 15 prosent i samme periode.

 7. Sommerhilsen fra Målfrid

  Kjære medlemsbedrifter. 1.september er min siste arbeidsdag og jeg ønsker å takke dere for et godt og givende samarbeid. Jeg har hatt 6 fine og lærerike år i NHO – særlig takket være dere bedriftsledere som aldri legger skjul på hva dere mener og står i. Det har vært avgjørende for jobben som NHO Arktis gjør.

 8. Sigrid Ina skal lede NHO Arktis

  NHO har ansatt Sigrid Ina Simonsen (38) som ny regiondirektør i NHO Arktis. Simonsen kommer fra Norsk olje og gass hvor hun har rollen som regionsjef nord. Hun har tidligere vært både reservoaringeniør og kommunikasjonsleder i Equinor og fylkesråd for kultur og næring i Troms Fylkeskommune.

 9. Mai-rekord for overnattingsbedriftene i nord

  Overnattingsstatistikken for mai er godt nytt for reiselivsnæringen. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 96 prosent sammenlignet med fjoråret og 22 prosent høyere enn mai 2019. Mens det er en økning i den norske trafikken sammenlignet med mai 2019 på 20 prosent er det en økning i utenlandstrafikken på 27 prosent i samme periode.