NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

63 resultater

Type artikkel
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, NHO Nordland

  Lobbedag på fylkestinget

  Årets tredje fylkesting starter i dag, 15. juni. Det er flere viktige saker på agendaen, og NHO Nordland har i forkant av fylkestinget fått innpass hos både posisjonen og opposisjonen. Der fikk vi slått et slag for norsk sjøfart, samtidig som vi har oversendt et innspillsnotat hvor vi støtter etableringen av Havbruksakademiet Nord AS og kommenterer fylkesrådets foreslåtte høringsuttalelse til ny opplæringslov og Liedutvalget.

 2. Nyhet, NHO Nordland

  Kutt i formueskatten sikrer og skaper arbeidsplasser

  Formuesskatten er en særnorsk skatt som skaper særnorske problemer. Regjeringens forslag om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning. Men skatten burde fjernes helt.

 3. Nyhet, NHO Nordland

  Nye ressurser i NHO Nordlands styre

  NHO Nordlands årsmøte for 2020 ble nettopp avholdt. Der ble Siw Moxness valgt til ny nestleder, mens Kjersti Eline T. Busch fikk opprykk fra vara til fullverdig styremedlem

 4. Nyhet, NHO Nordland

  En gledelig nyhet for jobb- og verdiskapingen i nord

  Krisen i luftfarten rammer ikke bare flyselskapene. Når det knapt går fly, tjener heller ikke selskapet som eier og driver flyplassene penger. Dagens varslede krisepakke til Avinor, med ca. fem milliarder kroner til dekning av inntektstap, kan være redningsplanken for flyplassprosjektene i nord.

 5. Nyhet, NHO Nordland

  LO og NHO i Nord-Norge står sammen

  Regjering må åpne pengesekken når de nå arbeider med store stimuleringspakker som skal gjenreise og løfte Norge ut av krisen. NHO og LO i Nord-Norge, har i fellesskap laget en prioriteringsliste over statlige investeringsprosjekter i landsdelen innenfor samferdsel, infrastruktur og bygg, vi mener regjeringen og storting må prioritere for å løfte landsdelen ut av krisen.

 6. Nyhet, NHO Nordland

  En luftfart i krise, er krise for bedriftene

  Vi er helt avhengige av et godt flytilbud i nord, men nå står det i akutt fare. Våre tre store flyselskap sliter, og om ikke noe gjøres vil det gå fra krise til kollaps. Dette påvirker oss alle, men verst er det at arbeidsplasser og verdiskaping står på spill, både på kort og lang sikt. Uten solide krisepakker fra myndighetene, og snarlig lemping av smitteverntiltak, vil det komme til å koste dyrt – for bedriftene, lokalsamfunnene og menneskene her nord.

 7. Nyhet, NHO Nordland

  Flere oppsigelser, men også noen lyspunkt

  1 av 20 Nordlandsbedrifter har nå sagt opp ansatte på grunn av koronakrisen. Flere enn tidligere melder også at de planlegger oppsigelser. Likevel er det også lyspunkter i siste ukes medlemsundersøkelse blant NHO medlemsbedrifter.

 8. Nyhet, NHO Nordland

  Et gjennombrudd i nordnorsk industriell tenkning

  Midt i vår tids største krise har vi heldigvis kraftfulle og visjonære nordnorske bedrifter, som ser fremover med en tung industriell satsing i Nord-Norge. At Troms Kraft og Nordlandsnett nå er i fusjonsforhandlinger, er et gjennombrudd i nordnorsk industriell tenkning, og et viktig signal om at Nord-Norge tar plass i første rekke i den grønne skiftet.

 9. Nyhet, NHO Nordland

  Vi må bygge oss ut av krisen og inn i fremtiden

  Krisepakkene til nå har handlet om å sikre at vi alle fortsatt har en jobb å gå til. Nå må vi i gang med arbeidet for å skape de nye jobbene som skal trygge velferden vår i fremtiden. Vi må gå fra å holde hjulene i gang, til å gi full gass. Den grønne omstillingen av landet fortsetter, og Nord-Norge er en avgjørende del av svaret.

 10. Nyhet, NHO Nordland

  Tiltakspakkene til stor hjelp, men mørke skyer truer.

  NHO har gjennomført sin 6. medlemsundersøkelse siden koronakrisen traff landet. Undersøkelsen viser at Nordlandsbedriftene har det tøft, men myndighetenes tiltakspakker er til stor hjelp, og vil bidra til å trygge mange arbeidsplasser.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: