Nyhetsarkiv

Vis filtrering

47 resultater

Type artikkel
Velg område
47 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Selskapsskatten ned til 20 prosent

    NHO mener det er nødvendig å sette ned selskapsskattesatsen til 20 prosent. Det er nødvendig for å holde den norske selskapsskatten konkurransedyktig i forhold til land vi sammenligner oss med, bl.a. nabolandene. NHO mener også det er viktig å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av denne stortingsperioden.

  2. Selskapsskatt

    Med selskapsskatt mener vi den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. Høyere selskapsskatt i Norge enn i andre land vil lede til at investeringer i Norge blir ulønnsomme og heller foretas i utlandet.

  3. Sukkeravgift

    Økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer høsten 2017 har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.