NHO - The Confederation of Norwegian Enterprise

Innhold

NHO Europanytt

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Storbritannias statsminister, Boris Johnson. Foto: European Union

I dagens nyhetsbrev kan du lese at EU-kommisjonen denne uken kommer med nye retningslinjer for reiser på tvers av landegrenser, samtidig som Storbritannia letter på tiltak og restriksjoner innført for å hindre smittespredning. Du kan også lese at denne uken pågår tredje runde av brexit-forhandlinger og det er plenumssamling i Europaparlamentet.

EU med retningslinjer om mobilitet over grensene

Onsdag denne uken presenterer Europakommisjonen nye retningslinjer for mobilitet over grensene i Europa både med tanke på mobilitet for arbeidskraft og for feriereisende. For et stadig presset næringsliv er det avgjørende at ansatte kan gjennomføre nødvendige jobbreiser uten å bli rammet av karantenebestemmelser. Veiledningen til EU-landene vil gjelde hvordan de kan håndtere nødvendig grensekontroll med tanke på smitte, og komme med praktiske forslag til smittevernstiltak i sammenheng med turisme, og vil dekke temaer som transport og losji. I tillegg vil pakken adressere likviditetskrisen i reiselivet, spesielt for flyselskaper, og vil omfatte en anbefaling om kuponger istedenfor refusjon for passasjerer med kansellerte reiser. Målet med dette er å beskytte flyselskapene mot konkurs, samtidig som passasjerrettighetene opprettholdes.

************************************************************

Britene letter på tiltak og restriksjoner

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, presenterte søndag planene for hvordan landet skal komme seg ut av den pågående koronakrisen. Johnson lanserte en plan i tre faser som skal lette på de tiltakene innført. Han beskrev det som "den første skissen av et veikart for å gjenåpne samfunnet”, men la til at mer detaljerte retningslinjer blir presentert i dagene fremover. De som ikke er i stand til å jobbe hjemmefra, kan gå på jobb fra denne uken av og man nå står fritt til å oppholde seg utendørs og tilbringe mer tid i parker og på strender.

Deretter skal barneskoler og butikker gradvis starte gjenåpning fra begynnelsen av juni, mens kafeer og restauranter, gudstjenester og kinoer må vente til starten av juli. Alle må overholde strenge tiltak om avstand. Det er også ventet at britene innfører to ukers karantene for alle som kommer til Storbritannia med fly, båt eller tog. Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved britiske myndigheters valg om å la folk reise inn fra utlandet uten noe helsesjekk eller krav om isolasjon ved ankomst.

Les mer her.

************************************************************

Tredje runde av brexit-forhandlinger i gang

Denne uken starter den tredje runden med forhandlinger mellom EU og Storbritannia om en fremtidig handelsavtale. EU og britene har ulike posisjoner i flere spørsmål, der det viktigste er spørsmålet om like konkurransevilkår for bedrifter i EU og Storbritannia. EU ønsker at britene følger EUs regelverk om statsstøtte og miljøstandarder, blant annet for å unngå at Storbritannia blir en konkurrent tett på EU. Britene på sin side insisterer på å ha frihet til å sette sine egne regler. Et annet viktig spørsmål er fiskeri, hvor det er stor avstand mellom partene, men hvor Storbritannia har sendt over et utkast om avtale til EU som skal diskuteres denne uken.

En avtale må inngås innen 31.desember, når overgangsperioden avsluttes. Det er knapt gjort fremgang etter siste forhandlingsrunde i april. Det er med andre ord lite med tid til å forhandle fram en så omfattende avtale. EU har tidligere tatt til orde for en utvidelse av perioden, noe Storbritannia fastholder at de ikke ønsker. Mange mener  nå at det ikke vil oppnås noen framgang av betydning i forhandlingene før utpå høsten, hvor tiden for begge parter blir knapp.

Les mer her og se full agenda her.

************************************************************

Plenumssamling i parlamentet denne uken

Denne uken holdes det plenumssamling i Europaparlamentet i Brussel. På agendaen står blant annet EUs langtidsbudsjett for 2021 samt EUs ”recovery plan” for koronakrisen. De skal også diskutere bruken av apper for smittesporing i bekjempelsen av koronapandemien.

Europaparlamentet vil også rette søkelyset på Just Transition Fund denne uken. Just Transition Fund skal gjøre EU i stand til å støtte utsatte regioner når de forbereder seg på økonomiske, sosiale og miljømessige endringer i forbindelse med det grønne skiftet.

Se hele agendaen her.

************************************************************

Renovation Wave-intitiativet ute til høring

Europakommisjonen la denne uken ut sitt veikart for arbeid med Renovation Wave-strategien på offentlig høring. Strategien er ett av kommisjonens flaggskipprosjekt i arbeidet med å realisere ambisjonene i Green Deal. Tidligere har det vært signalisert at man ønsker å øke renoveringstakten i byggsektoren fra dagens 1% årlig til rundt 4-5 % årlig. Foruten å bidra med store klimagassreduksjoner gjennom økt energiintensivering anslås satsingen å gi en sysselsettingseffekt på 3-4 millioner arbeidsplasser, særlig innen bygg og anlegg.
 
Se konsultasjonen her.

************************************************************

Tyskland utfordret EU-domstolen

Europakommisjonen vurderer en mulig overtredelsessak mot Tyskland etter at en kjennelse fra tyskernes konstitusjonelle domstol utfordret autoriteten til EUs øverste domstol, EU-domstolen. Det var i forrige uke at den tyske domstolen uttalte at den europeiske sentralbankens oppkjøp av statsobligasjoner fra utsatte Euroland under Eurokrisen i 2015, tidligere godkjent av EU-domstolen i Luxembourg i 2018, ikke var dekket av sentralbankens mandat.
 
Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, uttalte denne uken at "unionens pengepolitikk er et spørsmål om eksklusiv kompetanse; at EU-retten har forrang over nasjonal rett og at kjennelser fra EU-domstolen er bindende for alle nasjonale domstoler.” Og understreket videre at det siste ordet i saker om EU-lovgivning alltid fattes i Luxembourg, og ingen andre steder. Europakommisjonens visepresident, Věra Jourová, sa også søndag at EU vurderer "mulige skritt" som kan tas for å svare på den tyske kjennelsen.

Les mer her.

************************************************************

Denne uken i EU

  • Mandag - torsdag: Plenumssamling i Europaparlamentet
  • Mandag - torsdag: Forhandlinger mellom EU og Storbritannia om handelsavtale
  • Fredag: Industriministrene møtes til videokonferanse

************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.