Aleksander Rød

Advokat

NHOs advokattjenester

Utdanning
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2010
Delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen 2004-2005
Delfag i personalledelse ved Folkeuniversitetet 2005

Arbeidserfaring
Advokat, NHOs advokattjenester, 2014 -
Advokatfullmektig og advokat, advokatfirmaet Thommessen 2010-2014

Deltakelse nemnder, råd mv.
Medlem, Ankenemnda for sykepenger, 2017-

Annet
Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO og NHO Kurs
Sensor og veileder ved Det juridisk fakultet - Universitetet i Bergen 
Styremedlem Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) 2018-2022