Aleksander Rød

Advokat

NHOs advokattjenester

Bakgrunn

  • Mastergrad rettsvitenskap våren 2010
  • Advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Thommessen 2010-2014
  • Advokat i NHO 2014

Deltakelse nemnder/råd

  • NHOs nemndsmedlem i Ankenemnda for sykepenger fra august 2017

Annet

  • Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO og NHO Kurs