Kåre Anda Aronsen

Avdelingsdirektør strategi, analyse og teknologi

Strategi, analyse og teknologi

Tidligere stillinger
Kåre Anda Aronsen har tidligere jobbet i Hovedorganisasjonen Virke i ulike stillinger i skjæringspunktet mellom næringsliv, økonomi og politikk. Han har blant annet vært kommersiell direktør og leder for analyse og bransjeutvikling. Aronsen har i tillegg erfaring fra konsulentbransjen.

Utdanning
Aronsen er utdannet ved Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsøkonomi og master i ESST – Society, Science and Technology in Europe.

Background
Kåre Anda Aronsen has previously worked in Virke in several positions within Business Development, Economics, and Politics. Among others roles, he was Commercial Director and responsible for Analysis and Industry Development. In addition he has worked as a Consultant. 

Education
Aronsen has a Bachelor Degree in Economics and a Master Degree in ESST – Society, science and Technology in Europe, both from the University of Oslo.