Kurt Weltzien

Advokat (H)

NHOs advokattjenester

Utdanning
Doktorgrad i rettsvitenskap (phd), Universitetet i Oslo, 2016
Cand.jur, Universitetet i Bergen, 2001

Arbeidserfaring
Avdelingsdirektør, NHOs advokattjenester 2022-2024
Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI 2022- (deltid)
Førsteamanuensis II, Høyskolen Kristiania 2019-2022 (deltid)
Advokat, NHOs advokattjenester 2016 -
Stipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 2012-2016 
Møterett for Høyesterett 2012 
Advokat, NHOs advokattjenester 2007-2012 
Advokat, advokatfirmaet Thommessen 2001-2006 

Deltakelse nemnder, råd mv.
Medlem, Tariffnemnda 2016-2022
Medlem, Rikslønnsnemnda (partsoppnevnt) 2022

Publikasjoner
En rekke vitenskapelige artikler i Arbeidsrett, Lov og Rett mv. 
Medforfatter av Bedriftens personalhåndbok, Gyldendal, 2012 
Boikott som arbeidskampmiddel (PhD-avhandling), Fagbokforlaget 2017

Annet
Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO Kurs og Juristenes Utdanningssenter.
Veileder og sensor ved juridisk fakultet UiB og UiO