NHO

Innhold

Lars Fredrik Styren

Advokat

NHOs advokattjenester

Bakgrunn:
Mastergrad rettsvitenskap høsten 2006
Advokatfullmektig/advokat Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA 2007-2009
Dommerfullmektig Halden tingrett 2009
Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett 2010-2011
Advokat Advokatfirmaet Hjort DA 2012-2015
Advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling 2015

Publikasjoner:
Publikasjoner innen arbeidsrett

Annet:
Foredragserfaring