NHO

Innhold

Mari Sundli Tveit

Direktør

Område Politikk

Områdedirektør politikk
Mari Sundli Tveit er tidligere rektor ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fra 2014 til 2019. Hun var prorektor ved UMB i perioden 2010 til 2013.

Sundli Tveit var styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 2017 til 2019. Hun har vært styremedlem i European University Association siden 2015, og er gjenvalgt til 2023. Hun sitter også i styret ved Chalmers Tekniska Høgskola i Gøteborg. Hun har sittet i en rekke styrer i akademia, blant annet Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø og vært nestleder i styret for Senter for Gunnforskning (CAS) ved Videnskapsakademiet.

Mari Sundli Tveit er utdannet naturforvalter og er professor i landskapsarkitektur.

Deputy Director General
Mari Sundli Tveit was rector at NMBU, The Norwegian University of Life Sciences (2014-2019). She was previously prorector at UMB, from 2010 until 2013.

Sundli Tveit was president of Universities Norway from 2017 to 2019. She is a member of the board of The European University Association since 2015 and has been reelected until 2023. She is also a board member at Chalmers Technical University in Gothenburg. She has held a range of board positions within academia, including board member in the Norwegian Research Council (Energy, resources and environment) and vice chair at Centre for Advanced Studies (CAS) at the Norwegian Academy of Science and Letters.

Mari Sundli Tveit holds a Master's degree in ecology and nature management, and a PhD in landscape architecture. She is a full professor of landscape architecture.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: