Christian Chramer

Direktør Kommunikasjon, samfunn og regioner

Kommunikasjon, samfunn og regioner

Direktør for område Medlem og region, med ansvar for NHOs regioner, medlemstjenester, medlemskommunikasjon og NHOs verve- og salgsarbeid

Tidligere stillinger og verv
Chramer har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i NHO, regiondirektør for NHO Troms og Svalbard, kommunikasjonsdirektør og fiskeriutsending i Sørøst-Asia for Norges sjømatråd og offiser i Hæren. Han sitter i styret i Singapore Norwegian Chamber of Commerce, Finnmarksløpet, NHOs kompetansefond og er varamedlem i styret ved UiT Norges Artiske Universitet.

Utdannelse
Chramer har sin utdannelse fra Hærens befalsskole, Krigsskolen, og har en master i ledelse og organisasjon fra UiT Norges Arktiske Universitet.

Regional Director, with responsibility for NHO’s regions, member services and communication, and the NHO’s membership recruitment and sales activities

Background
Christian Chramer was previously the NHO’s Communications Director and Regional Director for the NHO in Troms and Svalbard. He was also Communications Director and Fisheries Representatives in Southeast Asia for the Norwegian Seafood Council and served as an officer in the Norwegian Army. He has been a member of the boards of the Singapore Norwegian Chamber of Commerce, Finnmarksløpet and the NHO’s Competence Fund, and is a deputy member of the board of the University of Tromsø – the Arctic University of Norway.

Education
Christian Chramer trained as an army officer, and went on to study at the Norwegian Military Academy. He also has a Master’s degree in Organisation and Management from the University of Tromsø – the Arctic University of Norway.