Brudd i forhandlingene med Fagforbundet og Parat

Lønnsoppgjør

Publisert

Fagforbundet og NHO har forhandlet i to dager (21. og 28. november) om revisjon av overenskomst 453. I tillegg har det vært forhandlet på parallellavtalen (overenskomst 536) med Parat.

Det har vært god dialog mellom partene, men avstanden var for stor til at det var mulig å komme frem til en enighet under forhandlingene. Partene trenger derfor bistand fra Riksmekler for å bli enige om en ny overenskomst for perioden 2022 - 2024.

Bedrifter som er bundet av de to overenskomstene vil få nærmere informasjon når tidspunktet for mekling er fastsatt.