Forhandlingsresultater – Funksjonæravtaler

NHO-S har forhandlingsansvaret for en rekke funksjonæravtaler som gjelder på tvers av bransjer. Her kan du finne informasjon om avsluttede forhandlinger.

Standardoverenskomsten

NHO og Handel og Kontor i Norge (HK) forhandlet 9. mai om endringer i Standardoverenskomsten for perioden 2022 - 2024.  

Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg på kr 4,-, samt økte garantilønnssatser.  Satsene er regulert med 3,3 % og inkluderer det generelle tillegget. Ingen kan fra og med 1. april lønnes under gjeldende garantilønnssats.

Satsene kan lastes ned her

Matpengesatsen er endret til kr 96,-. HK og NHO har blitt enige om å videreføre utvalgsarbeidet avtalt i 2020 for tariffperioden 2022-2024.

Vedtakelsesfristen er 24. mai kl 12.00.  Bedrifter som ønsker å stemme nei til resultatet kan gjøre dette per e-post til forhandlinger@nho.no innen utløpet av 22. mai 2022.

Standardoverenskomstens § 10 forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med utgangspunkt i de fire kriterier; Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.  Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres før Standardoverenskomsten er vedtatt.