Har lønnsveksten tatt seg opp mer enn ventet?

Lønnsoppgjør

Publisert

Selv om lønnsveksten har tatt seg opp, er tallene fra SSBs lønnsstatistikk i tråd med NHOs forventninger.

SSBs lønnsstatistikk for gjennomsnittlig avtalt månedslønn i tredje kvartal ble publisert i dag, med overskrift «Lønnsveksten tar seg opp».

Statistikken viser at lønnsveksten i industrien (målt ved avtalt lønn) er i samsvar med anslått norm for lønnsveksten. Årets lønnsoppgjør virker nå inn på tallene, og statistikken viser en oppgang på 3,7 prosent i tredje kvartal, som anslått norm på årslønnsveksten i industrien. Hvorvidt den faktiske årslønnsveksten, som også inkluderer bonus og uregelmessige tillegg, faktisk lander på 3,7 prosent gjenstår å se.

Veksten i inneværende år samlet viser også en stabil utvikling i gjennomsnittslønn. På den andre siden var lønnsveksten samlet fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år på 4,1 prosent. SSB peker på at det er den høyeste lønnsveksten siden pandemien og at særlig privat sektor bidrar. I den forbindelse er det verdt å minne om at smitteverntiltakene i særlig stor grad påvirket aktiviteten og sysselsettingen i privat sektor, og at lønnsveksten fra i fjor til år også vil påvirkes av sammensetningseffekter, dvs. hvilke grupper av arbeidstakere som var i jobb begge årene.