Streik i prosessindustrien

Publisert

Det endte med streik i prosessindustrien etter mekling på overtid. Foto: Norsk Industri

Etter å ha meklet på overtid ble det lørdag 13. august 2022 klart at partene ikke klarte å komme til enighet i meklingen på Overenskomst for elektrokjemisk industri. Dermed går ti bedrifter ut i streik fra arbeidstidens start mandag 15. august 2022.

– Dette er ikke det utfallet vi ønsket, men det har vært en krevende forhandlingssituasjon, der Industri Energi har fremmet flere svært prinsipielle krav som blant annet omfatter rett til å iverksette aksjoner lokalt dersom det ikke oppnås enighet i de lokale lønnsforhandlingene, redusert ukentlig arbeidstid, tariffestede bestemmelser om tjenestepensjon, ny modell for lavlønnstillegg, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Bakgrunnen for kravet om aksjoner ved lokale forhandlinger er en påstand om at det ikke gjennomføres reelle forhandlinger i bedriftene. Det vanlige i Norge er at lønnsforhandlingene på bedriften skjer ved at partene blir enige, uten at arbeidstakerne har mulighet til å aksjonere hvis bedriften og de tillitsvalgte ikke blir enige. Det er en styrke ved den norske modellen at det er fredsplikt lokalt når de sentrale tariffoppgjørene er ferdigforhandlet. Dette er også en modell som fungerer godt, og i privat sektor kommer over to tredjedeler av lønnsveksten gjennom lokale forhandlinger. I bransjen som er omfattet av elektrokjemisk overenskomst har de lang tradisjon for lokale forhandlinger, og dette systemet fungerer godt også her.

– Etter vårt syn rammer denne streiken en viktig del av norsk næringsliv i en svært krevende tid. Våre bedrifter kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen som motparten framstiller. Å blant annet påføre våre medlemsbedrifter en årlig risiko for lokale sanksjoner, kunne vi naturligvis ikke akseptere, sier Lier-Hansen.

Streikeuttaket som gjelder fra arbeidstidens start mandag 15. august omfatter følgende bedrifter:

  • Boliden Odda AS
  • Elkem ASA Salten Verk
  • Elkem ASA Rana
  • Elkem ASA Thamshavn
  • Eramet Norway AS avd. Sauda
  • Elkem Carbon AS avd. Carbon
  • Glencore Nikkelverk AS
  • Wacker Chemicals Norway AS
  • Washington Mills AS
  • Aartun Transport Avd. Smelteverket AS (tilsl. avd.)

Streiken kan trappes opp fra Industri Energi.

Kontaktinfo:

Les mer på Norsk Industri sine nettsider.