Erstatning ved streik

Publisert

Møtevirksomhet (fra iStock)

Møtevirksomhet (fra iStock). Foto: Getty Images/iStockphoto

Alle medlemsbedrifter i NHO, som har vært direkte berørt av streik, vil kunne ha rett til standardisert streikeerstatning fra NHOs konfliktfond.

For å kunne få erstatning må bedriften oppfylle vilkårene og fylle ut et skjema.

Les mer om dette og finn skjemaet på Arbinn. 

Erstatningen er 2 promille per dag av lønnssum i løpet av foregående kalenderår (kontingentgrunnlag) for det antall ansatte som var omfattet av konflikten. I tillegg kommer ansatte som har vært permittert grunnet streiken i egen bedrift. Antall erstatningsdager per uke er 6 dager (mandag til lørdag).  

Fristen for å kreve streikeerstatning er tre måneder etter streikens avslutning. Erstatning vil utbetales så snart som mulig. 

Skjemaet skal sendes til streikeerstatning2023@nho.no 

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din landsforening.