Forbundsvist lønnsoppgjør. Dette betyr det for deg.

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen

Leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og leder for Fellesforbundet Jørn Eggum forhandler i frontfaget i lønnsoppgjøret 2020. Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norsk Industri.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri forhandler med Jørn Eggum i Fellesforbundet når frontfaget starter årets lønnsoppgjør.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

I et forbundsvist oppgjør forhandler partene etter det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle.


Frontfaget - hva er det?

Frontfaget består av Norsk Industri på den ene siden, og Fellesforbundet på den andre siden. Partene forhandler seg fram til en økonomisk ramme, og det de blir enige om legger sterke føringer for oppgjørene som følger i privat og offentlige sektor.

I et forbundsvist oppgjør er det altså ikke NHO og LO som forhandler direkte, som de gjør i et samordnet oppgjør. 

Nå er det leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og leder for Fellesforbundet, Jørn Eggum som først skal bli enige om rammen.

Forhandlinger etter frontfagsmodellen sikrer at lønnsutviklingen i Norge er tilpasset næringslivet som konkurrerer internasjonalt. I tillegg sikrer modellen at forskjellen på lønningene våre ikke blir for store.

Når Norsk Industri og Fellesforbundet har satt rammen starter forhandler i andre bransjer og sektorer.

Lønnsoppgjøret ble utsatt i mars på grunn av korona og gjenopptatt 3.august 2020. 

Her kan du lese om lønnsoppgjøret i 2020 på nettsidene til Norsk Industri