NHO-sjefen svarer Siv Jensen: Frontfagsmodellen har tjent oss godt

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Siv Jensen gikk i helgen hardt ut mot frontfagsmodellen. - Vi bør gå bort fra modellen og la lærere og helsepersonell få være først i køen i årets lønnsoppgjør, sa hun i sin siste tale til landsstyret som partileder i FrP. NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer sterkt: - Å se en tidligere finansminister gå løs på modellen som har tjent dette landet godt i generasjoner er veldig alvorlig.

Det var under FrPs landsstyremøte at partileder Siv Jensen utfordret partene i arbeidslivet til å gå bort fra frontfagsmodellen i år, for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere etter innsatsen deres under pandemien.

Partene i arbeidslivet reagerer kraftig på at FrP-lederen utfordrer selve modellen for lønnsdannelse i Norge, som bygger på at lønnsveksten må tilpasses konkurranseutsatt industri. 

- Det er oppsiktsvekkende at en partileder vil kaste frontfagsmodellen over bord når vi trenger den som mest - og dermed setter arbeidsplasser i fare. Hvis ikke Norge er konkurransedyktig får vi ikke solgt det vi produserer ute i verden. Da taper vi arbeidsplasser, Norge blir fattigere og det går utover alle, også offentlig ansatte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han understreker at det er mange som har gjort en innsats under pandemien.

- Ja, sykepleiere og lærere har gjort en fantastisk jobb, i likhet med mange andre som for eksempel butikkansatte og ansatte i byggebransjen. Det er mange som har ofret mye.  De som har tatt den største støyten er de som har gått ut av arbeidslivet og nå står uten jobb.

Også LO reagerer på Siv Jensens angrep på frontfagsmodellen.

- Dette er et direkte inngrep i partenes forhandlinger, og det skal politikere holde seg for gode til. Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri forhandler først, og resultatet danner en norm for resten av arbeidslivet, er viktig for arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor og har tjent oss arbeidstakere godt, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB. 


Les mer

Hva er frontfagmodellen?