Resultatet av lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjør

Publisert

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Ny AFP:

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019. 

Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.  

- Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Les også: Dette er målene for en ny AFP-modell. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): 

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen. 

Økonomisk ramme:

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Reise, kost og losji: 

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør kommet til en enighet om reise, kost og losji (RKL). 

Resultatet etter meklingen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Kapittel 8 endres, slik at det blir tydeligere hvem som har krav på RKL og når disse rettighetene inntreffer.
  • Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell.
  • Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene.
  • Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås

For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.noeller 23 08 88 88.

Er du medlem i NHO, og har spørsmål om tariffoppgjøret?

Her finner du kontaktinformasjon for din landsforening.