NHO

Innhold

Resultatet av lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjør

Publisert

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Ny AFP:

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019. 

Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.  

- Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Les også: Dette er målene for en ny AFP-modell. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): 

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen. 

Økonomisk ramme:

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Reise, kost og losji: 

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør kommet til en enighet om reise, kost og losji (RKL). 

Resultatet etter meklingen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Kapittel 8 endres, slik at det blir tydeligere hvem som har krav på RKL og når disse rettighetene inntreffer.
  • Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell.
  • Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene.
  • Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås

For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.noeller 23 08 88 88.

Er du medlem i NHO, og har spørsmål om tariffoppgjøret?

Her finner du kontaktinformasjon for din landsforening.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: