Sykepleierstreiken: NHO Service og Handel fikk medhold

Publisert

#205

Arbeidsminister Anniken Hauglie grep i høst inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom NHO Handel og Service og Norsk Sykepleierforbund. Bak til venstre NSF-leder Eli Gunhild By, i midten NHO Service og Handel-sjef Anne-Cecilie Kaltenborn.

Konflikten med Norsk sykepleierforbund i høst, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, er behandlet i Rikslønnsnemnda.

Rikslønnsnemnda har behandlet tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel vedrørende revisjonen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten for tariffoppgjøret 2018.

NSF krevde i høst bedre vilkår enn det medlemmer av Fagforbundet på samme overenskomst hadde fått noen måneder tidligere. Meklingen førte ikke frem, og NSF tok ut ca. 50 sykepleiere i streik. Konflikten ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken 

Rikslønnsnemnda har kommet til et resultat som innebærer at NSFs medlemmer får det samme som Fagforbundets medlemmer på Pleie- og omsorgsoverenskomsten fikk. Dette innebærer at det gis et generelt tillegg på kroner 1,30 per time fra 21. november 2018.

NHO Service og Handel er fornøyd med at saken nå er avsluttet.

Våre medlemmer bundet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NSF vil få tilsendt informasjon vedrørende etterbetaling og lokale forhandlinger.

Hele avgjørelsen til Rikslønnsnemnda finner du her.