Det er brudd i forhandlingene om Funksjonæravtalen og Selgeravtalen

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Etter to dagers forhandlinger har det ikke vært mulig å komme frem til enighet, og oppgjørene går nå til mekling. Meklingsdatoene er 26.-27. januar 2021 for Funksjonæravtalen, og for Selgeravtalen er den 4. februar.

- Vi har en spesiell situasjon i forhandlingene om revisjon av disse overenskomstene, sier forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO. Både Funksjonær- og Selgeravtalen er rammepregede avtaler uten lønnssatser, og de sentrale forhandlingene har derfor ikke i nevneverdig grad påvirket de lokale forhandlingene. I år er det derimot en viss usikkerhet om hvorvidt de sentrale forhandlingene vil kunne medføre direkte kostnader.  

- Foreningene har dessuten klart gitt uttrykk for at de, om de finner det "nødvendig", bringe lokale lønnsoppgjør og særavtaler de ikke er fornøyd med inn i de sentrale forhandlingene. Dette for, som de sier, å "koble" den lokale uenigheten til streikeretten som er knyttet til revisjonen av den overordnede tariffavtalen. Det er for å unngå en slik kobling at vi har anbefalt at de lokale lønnsforhandlingene utstår til det foreligger en ny og vedtatt tariffavtale mellom organisasjonene sier Negård.