Lønnsoppgjøret er godkjent

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

#205

Ole Erik Almlid (th) og Hans-Christian Gabrielsen tar hverandre i hånden ved Kravoverlevering som markerer starten på lønnsforhandlingene.

Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør.

Det betyr at oppgjøret er endelig og de lokale forhandlingene kan starte.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger.

Etter 15 timer på overtid 1. april ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent, et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.