NHOs posisjon i lønnsoppgjøret 2020: Må bidra til å trygge bedrifter og jobber

Publisert

Penger. Foto.

NHO om høstens tariffoppgjør: Det kan ikke gis sentrale tillegg eller høyere minstelønnssatser. Andre endringer som øker kostnadene, som eksempelvis skiftordninger, overtidsbetaling, reisetid, forskuttering av sykepenger mv, må utstå.

Norsk arbeidsliv må i år vise samfunnsansvar og bidra til å få norsk økonomi ut av krisen pandemien har skapt. Nå må vi sikre konkurranseevnen og trygge arbeidsplassene.

NHOs representantskap vedtok 26.juni følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør:

  • Det kan ikke gis sentrale tillegg eller høyere minstelønnssatser.
  • Andre endringer som øker kostnadene, som eksempelvis skiftordninger, overtidsbetaling, reisetid, forskuttering av sykepenger mv, må utstå.
  • Norsk arbeidsliv må i år vise samfunnsansvar og bidra til å få norsk økonomi ut av krisen pandemien har skapt. Dette gjelder også de lokale oppgjørene. For å sikre konkurranseevnen og trygge arbeidsplassene bør de lokale parter derfor avstå fra lokale lønnstillegg.
  • På lik linje med alle andre må også lønnsutviklingen for ledere og frittstående funksjonærforbund vise ansvar og følge de samme stramme rammene.

Sammendrag: Tariffoppgjøret 2020 – NHOs forhandlingsposisjon

NHO har fredag 26.juni avholdt et ekstraordinært representantskapsmøte og vedtatt ny forhandlingsposisjon foran årets lønnsoppgjør. Ut ifra situasjonen for norsk næringsliv, og de enorme utfordringer vi står overfor, er det ikke rom for økte personalkostnader i 2020. 

- Vi har vedtatt en stram fullmakt som gjenspeiler den dramatiske situasjonen som norske bedrifter står i. Det er ikke rom for sentrale tillegg i år. 

- Dette er en tøff krise for bedriftene – og situasjonen er fortsatt svært alvorlig. Over halvparten av våre bedrifter har opplevd sviktende omsetning. Alt vi gjør nå må dreie seg om å bevare og skape nye private arbeidsplasser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Norsk Industri og Fellesforbundet besluttet i mars å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget på grunn av koronakrisen. Allerede da NHOs representantskap vedtok sin posisjon 4.mars 2020, ble koronapandemien trukket frem som den største nedsiderisikoen for aktivitetsutviklingen i global økonomi på kort sikt. Kort tid etter innførte regjeringen de mest inngripende tiltak i fredstid, og Norge ble "stengt ned". Det er nå klart at 2020 blir et unntaksår. Tilbakeslaget i norsk økonomi er uten sidestykke i nyere tid. 

- Krisen er langt ifra over. Nå må partene i arbeidslivet ta ansvar. Først hviler det ansvaret på frontfaget, og deretter må alle i både privat og offentlig sektor følge lojalt opp. Både sentralt og lokalt. 

Årets oppgjør er et forbundsvist hovedoppgjør, der partene kan forhandle om alt i tariffavtalene, ikke bare lønn. NHO-sjefen legger vekt på at det ikke gis rom for verken sentrale tillegg eller andre kostnader.

- Oppgjøret skal sørge for at vi redder jobber, sikrer konkurransekraften og legger til rette for omstilling. Bedriftene kan ikke bære økte personalkostnader i år.