Frontfagsoppgjøret 2020 er vedtatt

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Sent på kvelden 21. august kom partene til enighet i årets frontfagsoppgjør. Fv.: Assisterende mekler Hilde Lund, riksmegler Mats Wilhelm Ruland, adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, leder Jørn Eggum i Fellesforbundet. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Sent på kvelden 21. august kom partene til enighet i årets frontfagsoppgjør. Fv.: Assisterende mekler Hilde Lund, riksmegler Mats Wilhelm Ruland, adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, leder Jørn Eggum i Fellesforbundet. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri.

25. september avholdt Fellesforbundet uravstemning i årets frontfagsoppgjør. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

Ettersom oppgjøret er vedtatt kan bedrifter bundet av Industrioverenskomsten gjennomføre lønnsoppgjøret i tråd med protokollen og starte lokale lønnsforhandlinger.

Generelt tillegg på 50 øre skal etterbetales fra 1. april 2020. Øvrige endringer i overenskomstens satser gjelder fra 25. september.

Her kan du laste ned Riksmeklers møtebok