NHO

Innhold

Lønnsoppgjøret 2020: Unngikk konflikt

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

#205

Forhandlingsløsning ble oppnådd etter mange timer på overtid.

Fredag kveld 21. august ble det enighet i frontfaget i årets oppgjør.

- Det er bra at Norsk Industri og Fellesforbundet også denne gang har kommet til enighet i frontfaget. Det hviler nå et stort ansvar på partene i de påfølgende forhandlingene å følge frontfagets ramme, sier NHO-sjef Almlid.

Norge står fortsatt i en krise – og situasjonen er fortsatt svært krevende for mange. Over halvparten av våre bedrifter har opplevd sviktende omsetning på grunn av Korona. Alt vi gjør nå må dreie seg om å bevare og skape nye private arbeidsplasser, fortsetter Almlid.

Dette er et moderat oppgjør tilpasset den krevende situasjonen Norge og norsk økonomi står oppe i nå.

NHO og Norsk Industri har vært opptatt av at det i årets oppgjør ikke skulle gjøres endringer i overenskomsten. Dette for å holde kontroll på kostnader.

En justering er likevel gjort. Det er tatt inn en formulering som innebærer at bedrifter som forskutterer sykelønn for noen, må gjøre dette for alle.

- Formuleringen om forskuttering av sykepenger for noen bedrifter er en endring kun knyttet til industrioverenskomsten. Det er viktig å understreke at mange bransjer står midt i en veldig krevende situasjon og opplever en likviditetskrise, sier Almlid.

Frontfagsmodellen innebærer at frontfaget (industrien) setter en norm (ramme) for lønnsveksten i de oppgjørene som følger. Frontfagsmodellen innebærer ikke at industrioverenskomsten også legger føringer for andre temaer i de oppgjør som følger. Gjøres det endringer i tekster vil det kunne ha et kostnadselement.

- Derfor er det i år spesielt viktig at det ikke gjøres endringer i overenskomster, sier Almlid.

Dette sier Norsk Industri om oppgjøret (norskindustri.no)

NHOs vurdering av rammen i hovedoppgjøret 2020 (pdf)

Les mer om tariffoppgjør (arbinn.no)

Les mer om lokale lønnsforhandlinger (arbinn.no)

Lønnsoppgjøret 2020

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: