Streik i private omsorgsbedrifter

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO og Fagforbundet kom ikke til enighet i meklingen om private omsorgsbedrifter, og det er streik fra arbeidstidens start lørdag 9.januar. Fagforbundet har i første omgang varslet at de vil ta ut 80 medlemmer i streik.

Meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst. Fristen for å komme til enighet var midnatt, men litt før klokken fire kom beskjeden om at partene ikke klarte å komme til enighet.

Oppgjøret gjelder asylmottak, rehabiliteringssenter, kommersielle aktører innen omsorg, barnehager, barne- og ungdomsinstitusjoner, kinoer, samt ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen,Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen og Blindeforbundet.

- Lønningene innen privat og ideelle helse- og omsorgssektor skal være konkurransedyktige samtidig som de skal gjenspeile lønnsevnen til bedriftene i dette markedet.  Det er ikke ansvarlig når Fagforbundet og Parat har krevd økninger i minstelønnssatsene langt over frontfaget for ansatte med høyskoleutdanning og tilleggsutdanning.  Lønnskravene må være tilpasset frontfagsoppgjøret og bedriftenes inntekter som delvis er bundet av lengre kontrakter med offentlige oppdragsgivere, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. 

- På lengre sikt kan det være nyttig å se på forholdet mellom lønnsnivået for sykepleiere og andre med tilsvarende lang utdanning.  Da må flere forhold vektlegges som for eksempel realkompetanse, en konkurransedyktig lønnsstruktur m.m.   

Fagforbundet tok ut 80 medlemmer i 18 virksomheter i streik og Parat kun 1 medlem lørdag 9.januar.  Streiken ble utvidet med ytterligere 43 medarbeidere fra arbeidstidens begynnelse den 14. januar. Parat har foreløpig bare meldt plassfratredelse for 1 medlem, og ingen utvidelse utover dette. Totalt er 124 arbeidstakere tatt ut i streik fra 14. januar.

- Vi reagerer på at Fagforbundet velger å ta ut barnehagene, barnevern og omsorgsbedrifter i streik nå. De ansatte som tas ut i streik i barnehagene ligger allerede over det som er kravet i forhandlingene. Vi respekterer fagforeningens formelle rett til å beslutte streikeuttaket, men her rammer man sårbare grupper med et uttak som i liten grad er representativt for konflikten, sier Melsom. 

  

Fakta:  

Meklingen har pågått siden torsdag mellom NHO, NHO Service og Handel, Abelia og Fagforbundet, samt Parat og YS-forbundet Delta. Oppgjøret gjelder asylmottak, rehabiliteringssenter, kommersielle aktører innen omsorg, barnehager, barne- og ungdomsinstitusjoner, kinoer, samt ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blindeforbundet. Fagforbundet tar ut 80 medlemmer i 18 virksomheter i streik og Parat kun 1 medlem. Det jobber rundt 3.500 organiserte ansatte i disse bedriftene.