to menn arbeid

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

NHO-fellesskapet skal være den organisasjonen som representerer bredden og det store flertallet av norske bransjer og bedrifter. Det gir styrke og sterk evne til å styre den nasjonale lønnsdannelsen, og sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling. Den klart viktigste oppgaven vår er å sørge for at kostnadsveksten knyttet til arbeidskraften bremses, og kommer ned på linje med våre handelspartnere.

Timelønnskostnader i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere

Nyheter

 • Streiken på Heltberg avsluttet

  Abelia og Utdanningsforbundet ble fredag enige om en avtale som gjør at streiken ved Heltberg Private Gymnas avsluttes.

  10. april 2015
 • -Vikarierende argument

  - LO bruker kravet om likestilling og kjønnsnøytralitet som et vikarierende argument for tariffesting av brede tjenestepensjonsordninger, sier Svein Oppegaard i NHO.

  21. februar 2014
 • Den norske modellen er robust

  Og det skal den fortsatt være. En koordinering av lønnsdannelsen er viktig for en stabil økonomisk utvikling, med høy sysselsetting og lav ledighet.

  11. november 2014
 • Fortsatt krevende kostnadsnivå

  Andelen av bedriftenes verdiskaping som gikk til lønn er om lag fire prosentpoeng høyere enn snittet i Norge for det siste tiåret. – Dette er et urovekkende høyt nivå og betyr at lønnsomheten i industrien er svakere enn tidligere antatt, sier Svein Oppegaard i NHO.

  17. februar 2014
 • Klasseskille -fra 0,3 %?

  -LO overdriver kjønnsargumentet i sin kamp for å få tariffestet felles tjenestepensjonsordninger, skriver Svein Oppegaard i et innlegg i DN i dag. 

  25. februar 2014
 • NHOs ønskeliste for 2014

  - Det er ikke bare til jul en kan ønske seg ting. Vi i NHO har ønsker til hva regjeringen bør gjøre for å sikre gode vilkår for å skape verdier i året som kommer, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

  2. januar 2014

Publikasjoner

 • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  26. mars 2014
 • Tariff

  Politikkdokumentet er grunnlaget for NHOs videre arbeid med utvikling av våre tariffavtaler og organisasjonens rolle i lønnsdannelsen.

  27. juni 2013

Kontakt

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275
Sigbjørn S. Mygland

Advokat/forhandler

sigbjorn.mygland@nho.no
Telefon
23088145
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

henrik.munthe@nho.no
Telefon
23088249
Oskar Rønbeck

Advokat

Oskar.Ronbeck@nho.no
Telefon
23088195
Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

rolf.negard@nho.no
Telefon
23088230