to menn arbeid

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

NHO-fellesskapet skal være den organisasjonen som representerer bredden og det store flertallet av norske bransjer og bedrifter. Det gir styrke og sterk evne til å styre den nasjonale lønnsdannelsen, og sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling. Den klart viktigste oppgaven vår er å sørge for at kostnadsveksten knyttet til arbeidskraften bremses, og kommer ned på linje med våre handelspartnere.

Nyheter

 • Riksmekler Nils Dalseide er død

  - Han var en sterk og tydelig embetsmann og en god representant for den norske arbeidslivsmodellen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  10. juni 2018
 • Utvalg: Frontfaget virker

  Den norske modellen for lønnsdannelse har i situasjonen med «oljebrems» virket etter hensikten og dempet de negative virkningene i økonomien, konkluderer et offentlig utvalg.

  20. september 2016

Publikasjoner

 • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  26. mars 2014
 • Tariff

  Politikkdokumentet er grunnlaget for NHOs videre arbeid med utvikling av våre tariffavtaler og organisasjonens rolle i lønnsdannelsen.

  27. juni 2013

Kontakt

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Mobil
90146529
Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Mobil
97661169
Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

mona.h.medhus@nho.no
Mobil
41248899
Jon F. Claudi

Advokat

Lønn og tariff

jon.claudi@nho.no
Mobil
92041678
Gro Øien

Advokat/forhandler

Lønn og tariff

gro.oien@nho.no
Mobil
99791348