Tjener i snitt best privat

Publisert

#205

- Jeg reagerer sterkt på at Norsk Sykepleierforbund skyver enkeltsykepleiere foran seg når det er snakk om lønn. NHO betaler i gjennomsnitt sykepleiere i sykehjem høyere grunnlønn enn i kommunal sektor (KS), sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Sammenlikningen av 2016-tallene viser at gjennomsnittlig grunnlønn er høyere i privat sektor enten man har to eller ti års fartstid. Derfor faller det på sin egen urimelighet når NSF påstår at NHO-bedrifter vinner anbud på å lønne sykepleierne lavere enn kommunen.

- NSF har rett i at det finnes enkelte sykepleiere som tjener bedre i kommunen enn sine kollegaer i NHO-bedriftene med samme ansiennitet. Men det stemmer også at det er flere som tjener best i det private. Derfor gir det best mening å snakke om gjennomsnittlige lønninger, slår Kaltenborn fast.

 

Siden private og kommunale sykehjem følger forskjellige avtaler med ulike ansiennitetsstiger krever en sammenlikning av lønn et samarbeid. Kommunenes Sentralforbund (KS) og NHO Service utvekslet i august 2017 lønnstall for ansatte i sykehjem med 0, 2, 4, 6, 8, 10 og mer enn 16 års ansiennitet. Disse tallene viser at hvorvidt det er kommunen eller private som lønner høyest avhenger av hvilken yrkesgruppe og ansiennitet man ser på.

Innrapporterte lønnstall i forkant av 2016-oppgjøret fra våre medlemmer innen sykehjem viser at sykepleiere i private sykehjem i snitt tjener bedre enn i kommunene (KS), uavhengig av hvilken ansiennitetskategori man ser på. Særlig ansatte med lav ansiennitet har høyere startlønn privat. Dette viser at konkurransen om nye sykepleiere er hard og velfungerende.

Men også sykepleiere med lengre ansiennitet tjente bedre i private helseinstitusjoner i 2016-sammenlikningen. Sykepleiere i NHO-drevne sykehjem med 10-15 års ansiennitet hadde en gjennomsnittlig grunnlønn på 476.657 kr, i 2016 var gjennomsnittsgrunnlønnen i KS for denne ansiennitetskategorien 448.828.

Kilden til KS sine lønnstall er KS' PAI-register. Kilden til NHO Service og Handel sine lønnstall er lønnsdata samlet inn i forkant av hovedoppgjøret 2016. Dette omfatter 1.730 ansatte, hvorav 453 er sykepleiere.