NHO

Innhold

Webinarer for gründere

Kvinne foran PC

NHO Gründer inviterer til webinarer

NHO Gründer ønsker velkommen til webinarer med ulike temaer for gründere. Et utvalg webinarer er åpne for alle og andre er kun tilgjengelige for NHO-felleskapets gründermedlemmer.

For å delta på webinar trenger du kun PC, Mac, Ipad eller telefon. Du kan lett følge webinaret fra kontoret eller andre steder med nettilgang.

Meld deg på ønskede webinarer og delta ved å klikke deg inn på lenken du får tilsendt i påmeldingsbekreftelsen eller i påminnelsen 1-2 dager før webinaret.

NHO Gründer har medlemmer med god geografisk spredning over hele Norge. Etter forespørsel har vi utviklet et webinartilbud for å i møtekomme deres behov for kunnskapspåfyll som arbeidsgiver og bedriftseier. Vi vil også tilby streaming av et utvalg av våre arrangementer slik at du skal ha tilgang til temaer og informasjon som blir formidlet uavhengig av hvor det blir arrangert og hvor du selv befinner deg. 

Webinar: Styrets erstatnings- og straffansvar
21. januar kl. 10:00 - 10:45

Styremedlemmene i en bedrift kan pådra seg personlig erstatnings- og strafferettslig ansvar ved sine handlinger. I foredraget får du informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du bør gjøre for å unngå slikt ansvar.
Temaer under webinaret:
• Potensielle krav mot styreleder og daglig leder
• Erstatnings- og ansvarsgrunnlag
• Personlig straffeansvar
Christer Almquist i Svensson Nøkleby, Eurojuris

MELD DEG PÅ

 

Webinar for medlemmer i Abelia: Rettigheter for bedrifter med digital grunnmur
27. januar kl. 10:00 - 10:45

Flere bedrifter starter med en digital ide og bygges med et digitalt fundament. Hør mer om utvalgte problemstillinger knyttet til bedrifter med digital grunnmur i NHO Gründer / Onsagers sitt webinar. Kan og bør du patentere software? Hva er alternativene, og hvordan påvirker dine valg mulighetene til å velge forretningsmodell? Hvorfor er rettighetsperspektivet viktig i mange typer kontrakter for digitale bedrifter? 
Andreas Werner og Anders E. Solberg i Onsagers

MELD DEG PÅ

Webinar: Innrapportering av årsoppgaven - steg for steg
3. februar kl. 10:00 - 10:45

Hvert år innleverer alle medlemmene i NHO en årsoppgave som inneholder informasjon om bedriftens lønn, omsetning, årsverk, samt en gjennomgang av eventuelle tariffavtalekoblinger. Dette er obligatorisk for alle og danner grunnlaget for kontingentberegning mm. Innleveringsfristen for årsoppgaven er 28.februar.

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres. For å få utbytte av webinaret ber vi deg sikre at du allerede har tilgang til Arbinn, da årsoppgaven innleveres digitalt. Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret på forhånd (medlem@nho.no) dersom du trenger bistand med dette.
Charlotte Brinchmann Finstad, Medlemssenteret

MELD DEG PÅ


Webinar: Leverandøravtaler – avgjørende momenter for videre vekst
4. februar kl. 10:00 - 10:45

Som gründer vil dine leverandøravtaler kunne være av avgjørende betydning for videre vekst i selskapet. Som en liten leverandør vil man ofte bli møtt med kundens standardkontrakter som ikke er gjenstand for forhandling. I andre tilfeller vil man måtte fremlegge et eget kontraktsforslag.

Under webinaret tar vi deg gjennom de viktigste momentene og fallgruvene man bør være obs på enten ved egen kontraktsutforming eller når man må godta motpartens avtaler.
Fredrik Alver, Alver Advokatfirma i Eurojuris.

MELD DEG PÅ