NHO

Innhold

Webinarer for bedriftsledere

Kvinne foran PC

Nå kan du delta på webinarer i regi av NHO Gründer.

NHO Gründer ønsker velkommen til webinarer med ulike temaer for bedriftsledere. Webinarene er gratis og åpne for alle.

For å delta på webinar trenger du kun PC, Mac, Ipad eller telefon. Du kan lett følge webinaret fra kontoret eller andre steder med nettilgang.

Under finner du webinarene vi tilbyr. Meld deg på de du ønsker. Du deltar ved å klikke deg inn på lenken du får tilsendt i påmeldingsbekreftelsen, eller i påminnelsen du får samme morgen webinaret holdes.

NHO Gründer har medlemmer med god geografisk spredning over hele Norge. Etter forespørsel har vi utviklet et webinartilbud for å i møtekomme deres behov for kunnskapspåfyll som arbeidsgiver og bedriftseier. Samtidig ser vi at dette er relevant for en større bredde av våre medlemmer. 

Webinar: Rettigheter for bedrifter med digital grunnmur
27. januar kl. 10:00 - 10:45

Flere bedrifter starter med en digital ide og bygges med et digitalt fundament. Hør mer om utvalgte problemstillinger knyttet til bedrifter med digital grunnmur i NHO Gründer / Onsagers sitt webinar. Kan og bør du patentere software? Hva er alternativene, og hvordan påvirker dine valg mulighetene til å velge forretningsmodell? Hvorfor er rettighetsperspektivet viktig i mange typer kontrakter for digitale bedrifter? 
Andreas Werner og Anders E. Solberg i Onsagers

Meld deg på

Webinar: Innrapportering av årsoppgaven - steg for steg
3. februar kl. 10:00 - 10:45

Hvert år innleverer alle medlemmene i NHO en årsoppgave som inneholder informasjon om bedriftens lønn, omsetning, årsverk, samt en gjennomgang av eventuelle tariffavtalekoblinger. Dette er obligatorisk for alle og danner grunnlaget for kontingentberegning mm. Innleveringsfristen for årsoppgaven er 28.februar.

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres. For å få utbytte av webinaret ber vi deg sikre at du allerede har tilgang til Arbinn, da årsoppgaven innleveres digitalt. Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret på forhånd (medlem@nho.no) dersom du trenger bistand med dette.

Charlotte Brinchmann Finstad, Medlemssenteret

Meld deg på


Webinar: Leverandøravtaler – avgjørende momenter for videre vekst
4. februar kl. 10:00 - 10:45

Som gründer vil dine leverandøravtaler kunne være av avgjørende betydning for videre vekst i selskapet. Som en liten leverandør vil man ofte bli møtt med kundens standardkontrakter som ikke er gjenstand for forhandling. I andre tilfeller vil man måtte fremlegge et eget kontraktsforslag.

Under webinaret tar vi deg gjennom de viktigste momentene og fallgruvene man bør være obs på enten ved egen kontraktsutforming eller når man må godta motpartens avtaler.
Fredrik Alver, Alver Advokatfirma i Eurojuris.

Meld deg på


Webinar: Styret som ressurs - sammensetning, ansvar og honorering

18. februar kl. 10:00 - 10:45

Styret bør være en sentral ressurs for å utvikle selskapet. Webinaret gir et innblikk i kriterier for sammensetning av styret, forventninger til styret og styremedlemmene og organisering av styrearbeid.

Kurset vil videre belyse styrets rolle vis a vis eierne og administrasjonen. Ansvar styret har innen bla. økonomistyring, finansiering og HMS vil også bli gjennomgått. Det blir også knyttet noen kommentarer til honorering av styremedlemmer, særlig i bedrifter med begrensede økonomiske ressurser.
Erik Rosen, Advokatfirmaet Nova i Eurojuris.

Meld deg på

 

Webinar: Innrapportering av årsoppgaven - steg for steg
24. februar kl. 10:00 - 10:45

Hvert år innleverer alle medlemmene i NHO en årsoppgave som inneholder informasjon om bedriftens lønn, omsetning, årsverk, samt en gjennomgang av eventuelle tariffavtalekoblinger. Dette er obligatorisk for alle og danner grunnlaget for kontingentberegning mm. Innleveringsfristen for årsoppgaven er 28.februar.

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres. For å få utbytte av webinaret ber vi deg sikre at du allerede har tilgang til Arbinn, da årsoppgaven innleveres digitalt. Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret på forhånd (medlem@nho.no) dersom du trenger bistand med dette.
Charlotte Brinchmann Finstad, Medlemssenteret

Meld deg på

 

Webinar: Bedriftens første ansettelse: Fallgruver og gode råd
10. mars kl. 10:00 - 10:45

Det å skulle ansette sin første medarbeider er et stort steg for en liten bedrift. I dette webinaret deler advokat i NHO Arktis sine råd til bedrifter som skal foreta sin første ansettelse. Valget mellom fast og midlertidig ansettelse er ett av temaene som berøres. Du får også råd om jobbintervju, referansesjekk, utforming av arbeidsavtale og prøvetid.
Sigurd Kinge og Kjetil Tidemandsen, NHO Arktis

Meld deg på

 

Webinar: Hva kan arbeidsgiver gjøre når en arbeidstaker ikke fungerer i jobben?

17. mars kl. 10:00 - 10:45

Hvilke muligheter har arbeidsgiver dersom en arbeidstakers utførelse av arbeidet er mangelfull? Og hvordan skal arbeidsgiver gå fram i en slik situasjon?

I dette webinaret får vi en enkel oversikt over reglene om oppsigelse og avskjed, samt betydningen av advarsler og annen oppfølging fra arbeidsgivers side.
Sigurd Kinge og Kjetil Tidelandsen, NHO Arktis

Meld deg på