Betingelser

Publisert 23.10.14

Medlemskontingenten i 2016 beregnes ut fra virksomhetens innrapporterte lønnskostnader fra siste regnskapsår. Beregningsmodellen totalt for både NHO og NHO Handel kontingent er som følger:

Lønnskostnad fra 0,- til kr 1 mill.     
- gir en kontingent i 2016 på kr 2.000,- (kr 167,- pr mnd)

Lønnskostnad fra 1 mill. til 2,9 mill.
- gir en kontingent i 2016 på kr 5.000,- (kr 417,- pr mnd)

Lønnskostnad over 3,0 mill.             
- gir en kontingent på 2,1 promille av lønnskostnad