Hvorfor NHO Handel

NHO Handel er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening for virksomhet innen i varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting i Norge. Vi er til for alle – spesielt små og mellomstore virksomhetene i Norge. Over 80% av våre medlemmer består av virksomheter under 20 årsverk. Våre medlemmer er kjeder, butikker/salonger/stasjoner, grossister og agenter, innenfor en rekke handels- og håndverksbransjer.

Publisert 21.10.14

Kontakt oss


Leif Bache-Mathiesen
Tlf:
+47 91108104
E-post:
lbm@nhohandel.no
Hjemmeside:
nhohandel.no

Vi vet at verdiskapingen i handelen vesentlig skapes med mennesker som den viktigste ressursen. Derfor er også vårt tilbud vesentlig rettet mot tjenester som skal sikre arbeidsgiver de beste rammebetingelsene i forhold til arbeidstagerne i varehandelen. Dette favner alt fra rekruttering, kompetanse, lønns- og arbeidsforhold, HMS, tvister og politikk.

Vi ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter og fagforeninger. NHO Handel skal oppleves av våre myndigheter som en av deres viktigste samarbeidspartner innen handelssektoren. Vi skal sikre kompetanseoverføring våre medlemmer imellom, og utad tale med en sterk og tydelig stemme for medlemmenes beste.