Medlemsfordeler

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser.

Publisert 21.10.14

NHO Handel er NHOs spisskompetanse på handels- og håndverksbedrifter. NHO fellesskapet er din trygget når du har behov for støtte som arbeidsgiver. I tillegg kan du nyte godt av våre innkjøpsavtaler som gjør at de fleste medlemmene i NHO sparer inn medlemskontingenten flere ganger. Dette gir slagkraft som kommer deg som medlem til gode. 

Kontakt oss


Leif Bache-Mathiesen
Tlf:
+47 91108104
E-post:
lbm@nhohandel.no
Hjemmeside:
nhohandel.no

Medlemsfordeler i NHO Handel


NHO Slagkraft, 
NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser.

NHO Forsikring, reduserer normalt bedriftens forsikringskostnader med 10-20% og i enkelte tilfeller mer.

NHO Tjenestepensjon, svært gode betingelser og dekning

NHOs 15 Regionforeninger, nærhet til deg som medlem og forståelse for regional/lokalt næringsliv

NHOs Brusselkontor, følger deg opp i forhold til EU og EØS

NHO Innkjøpsavtaler, konkurransedyktige innkjøpsbetingelser innen en rekke områder

Spisskompetanse, NHO har kunnskap innenfor de de fleste bransjer og verdikjeder i Norge

Juridisk rådgivning, medlemmene får løpende gratis juridisk rådgivning innen personal og arbeidsrett, samt støtte i konflikter og tvister. Din trygghet for støtte når det uforutsette oppstår.

HMS, skreddersydd personalhåndbok, HMS perm og kurs for medlemsbedriftene

Advokattjenester, godt rabatterte advokattjenester fra Eurojuris innenfor næringsjus.

Statistikk, løpende statistikk og prognoser gjennom bl.a. økonomibarometeret

Kurs, rabatterte kurs for bedrift og ledere gjennom bl.a. NHO's Næringslivets Skole

Kompetanse,  påvirker, representerer og har kunnskap om arbeidskraft du trenger 

Møtearenaer i NHO og NHO Handel, og tilgang på rimelige kurs gjennom Næringslivets skole

Designrådgivning, en times gratis designrådgivning gjennom Norsk Design og Kultursenter

Verktøy, tilgang til gratis verktøy og malverk for alle medlemsbedrifter på Min Side

Tariffavtaler, vi gjennomfører forhandlinger og inngår tariffavtaler på vegne av våre medlemmer


Trykk her for å melde deg på og bli medlem