Nye medlemsfordeler

NHO Handel har inngått en avtale med belysningsleverandøren LightHouse som blant annet gir 45% rabatt på alle veiledende priser.

Publisert 24.10.14

Gjennom et medlemskap i NHO/ NHO Handel får du følgende fordeler:

  • Markedets laveste kontingent
  • Regional forankring gjennom NHOs 15 regionskontorer – du får hjelp der du er
  • Gratis tilgang på 135 jurister og advokater innen arbeidsrett, personal, lønn og HMS som kan din bransje
  • Store besparelser gjennom Norges største innkjøpsvolum
  • NHO Forsikring som gir bedre betingelser til en lavere kostnad
  • En av Norges beste pensjonsordninger gjennom Storebrand
  • All inklusive medlemskap, hvor bl.a. HMS-kurs, HMS håndbøker, personalhåndbøker, statistikk, mal-verk/mal-dokumenter er gratis for våre medlemmer
  • Tilgang til bransjekompetanse gjennom ansatte i NHO Handel som kommer fra varehandelen
  • Relevante nettverk, kurs og konferanser på tvers av hele verdikjeden
  • Norges beste tariff for varehandel sett fra arbeidsgivers ståsted  

Kontakt oss


Leif Bache-Mathiesen
Tlf:
+47 91108104
E-post:
lbm@nhohandel.no
Hjemmeside:
nhohandel.no

Mer om medlemsfordeler i NHO Handel


NHO Slagkraft, 
NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser.

NHO Forsikring, reduserer normalt bedriftens forsikringskostnader med 10-20% og i enkelte tilfeller mer.

NHO Tjenestepensjon, svært gode betingelser og dekning

NHOs 15 Regionforeninger, nærhet til deg som medlem og forståelse for regional/lokalt næringsliv

NHOs Brusselkontor, følger deg opp i forhold til EU og EØS

NHO Innkjøpsavtaler, konkurransedyktige innkjøpsbetingelser innen en rekke områder

Spisskompetanse, NHO har kunnskap innenfor de de fleste bransjer og verdikjeder i Norge

Juridisk rådgivning, medlemmene får løpende gratis juridisk rådgivning innen personal og arbeidsrett, samt støtte i konflikter og tvister. Din trygghet for støtte når det uforutsette oppstår.

HMS, skreddersydd personalhåndbok, HMS perm og kurs for medlemsbedriftene

Advokattjenester, godt rabatterte advokattjenester fra Eurojuris innenfor næringsjus.

Statistikk, løpende statistikk og prognoser gjennom bl.a. økonomibarometeret

Kurs, rabatterte kurs for bedrift og ledere gjennom bl.a. NHO's Næringslivets Skole

Kompetanse,  påvirker, representerer og har kunnskap om arbeidskraft du trenger 

Møtearenaer i NHO og NHO Handel, og tilgang på rimelige kurs gjennom Næringslivets skole

Designrådgivning, en times gratis designrådgivning gjennom Norsk Design og Kultursenter

Verktøy, tilgang til gratis verktøy og malverk for alle medlemsbedrifter på Min Side

Tariffavtaler, vi gjennomfører forhandlinger og inngår tariffavtaler på vegne av våre medlemmer