Prosessindustri

NOx-fondet

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Administrative nyheter

  • Signer ny NOx-avtale nå!

    Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

    5. januar 2018
  • Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

    En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

    26. oktober 2017

Prosjektnyheter

 
Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.
Nordlandsbanen på biogass
10. januar 2018

Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.

Ecoxy AS har gjennomført et FoU-prosjekt på vegne av NOx-fondet for å finne ut om ammoniakkutslipp fra fartøy som har SCR-anlegg installert er et problem.
Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond.
Borregaard investerer i nye miljøtiltak
1. november 2017

Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond.

Kontakt oss

Tommy Johnsen

Daglig leder

Næringslivets NOx-fond

tommy.johnsen@nox-fondet.no
Mobil
99278007
Anne-Lise Fleddum

Seniorrådgiver

Næringslivets NOx-fond

fleddum@nox-fondet.no
Telefon
94881951
Rouzbeh Rasai

Seniorrådgiver

Næringslivets NOx-fond

rouzbeh.rasai@nox-fondet.no
Mobil
47448649
Wenche Svellingen

Rådgiver

Næringslivets NOx-fond

wenche.svellingen@nox-fondet.no
Mobil
92498331
Elisabeth M. Hessen

Administrasjonssekretær

Næringslivets NOx-fond

elisabeth.m.hessen@nox-fondet.no
Mobil
40601868
 
 

Næringslivets NOx-fond

E-post: post@nox-fondet.no
Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøksadresse:
Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo

TwitterFølg NOx-fondet på twitter
LinkedInFølg NOx-fondet på LinkedIn