Skipspipe uten røyk. Foto: Gasnor AS

NOx-fondet

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Administrative nyheter

 • Pressemelding

  Næringslivets NOx-fond gir 107 millioner i støtte til Elkem Salten Verk for å redusere årlig NOx-utslipp med 490 tonn.

  16. juni 2016
 • Forsinkelsesrente tillegges ved purring

  Ved manglende innbetalt faktura for NOx-utslipp vil det ved utsendelse av 2. gangs purring tillegges en forsinkelsesrente på 8,75 % p.a. på fakturabeløpet.

  15. april 2016
 • Årsrapport 2015

  NOx-fondets årsrapport for 2015 er publisert og dokumenterer fortsatt stort omfang på utslippsreduserende tiltak.

  26. mai 2016

Prosjektnyheter

 
Illustrasjon av den nye fergen
Verdens første biodiesel- og plug-in-hybridferge
Prosjektnyhet - 14. mars 2016

Den nye fergen til Torghatten Trafikkselskap vil redusere sine NOx-utslipp med 73 tonn sammenlignet med en ordinær ferge. NOx-fondet har innvilget støtte med 26,5 mill. kr.

Kontakt oss

Tommy Johnsen

Daglig leder

tommy.johnsen@nox-fondet.no
Telefon
23088286
Anne-Lise Fleddum

Seniorrådgiver

fleddum@nox-fondet.no
Telefon
23088298
Kristian Døvik

Miljørådgiver

kristian.dovik@nox-fondet.no
Telefon
23088285
Elisabeth M. Hessen

Administrasjonskonsulent

elisabeth.m.hessen@nox-fondet.no
Telefon
23088157
Wenche Svellingen

Rådgiver

wenche.svellingen@nox-fondet.no
Telefon
23088287
 

Næringslivets NOx-fond

E-post: post@nox-fondet.no
Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøksadresse:
Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo

TwitterFølg NOx-fondet på twitter
LinkedInFølg NOx-fondet på LinkedIn