Offentlig sektor og næringslivet

Stat og kommuner er viktige premissgivere for vekst og utvikling i næringslivet ved å levere tjenester av høy kvalitet, sikre effektiv planlegging og forvaltning og ved å være et viktig marked for mange bedrifter.

Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Kommune-NM 2017

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Nyheter

 • Helseforetak endrer praksis etter NHO-kritikk

  Det statlige helseforetaket Sykehusinnkjøp endrer sin praksis om anbudskonkurranser, etter kritikk fra NHO. Nå får frittstående hoteller de samme muligheter som større kjeder. – Viktig for alle SMB-bedrifter.

  22. mars 2018
 • Kommune-NM: De store by-regionene vinner

  Områdene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim vinner årets Kommune-NM. Det viser hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige kommuner der næringslivet vil satse.

  9. august 2017
 • Flere jobber sikrer den norske velferden

  For 30 år siden satset Edel Teige fra Bergen alt av ressurser og arbeidskraft. Resultatet er syv frisørsalonger med over 60 ansatte. Edels satsing har skapt arbeidsplasser og verdier, og gitt Norge skatteinntekter og velferd.

  6. juni 2017
 • Nye lover og regler for bedriftene fra nyttår

  Høyere sukkeravgift, kutt av årsberetning for små foretak og innføring av minstelønn i enkelte bransjer er blant nyhetene som gjelder for bedriftene fra 1.januar.

  28. desember 2017
 • Innovasjonstale med gode anbefalinger

  Årets Innovasjonstale ga gode anbefalinger om hvordan øke innovasjon i offentlig sektor, blant annet gjennom det NHO-initierte Leverandørutviklingsprogrammet.

  2. juni 2017

Publikasjoner

 • Kommune-NM 2015

  Kyst- og bykommuner gjør det bedre. Små innlandskommuner gjør det dårligere. Det er fasiten for NHOs Kommune-NM, der Sola går helt til topps.

  10. august 2015
 • NæringsNM 2013

  Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner.

  6. januar 2014

Kontakt

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636