Lederpraten: Dette må vi gjøre for å dekke kompetansegapet

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, intervjues av Tommy Skjervold, avdelingsdirektør myndighetskontakt i NHO.

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste ti årene. Likevel er mangelen på kompetanse kritisk høy for stadig flere bedrifter. Dette gapet må vi gjøre noe med, hvis bedriftene skal klare å skape de grønne og lønnsomme jobbene Norge trenger framover.

Se lederpraten med viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, der hun snakker om hva som må til for at bedriftene skal få tak i den kompetansen de trenger. 

NHOs kompetansebarometer viser:

  • Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stort og økende.
  • 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel, og høyest i kompetansebarometerets historie.
  • Det er særlig andelen bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker; fra 8 prosent i 2020 til 14 prosent i 2021.
  • Det er stor etterspørsel etter yrkesfag og fagskoleutdanning, som har vært de mest etterspurte utdanningene over tid, men også ingeniører.

Hvordan sikre mer arbeidsrelevant utdanning:

  • Vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet. Det er viktig med digital kompetanse i alle fagområder.
  • Antallet IKT-studieplasser i UH-sektoren må trappes betydelig opp.
  • Utdanningene må komme på banen og utdanne langt flere til kompetanse for grønn omstilling.
  • Universiteter og høyskoler må i større grad enn i dag også har fleksible og nettbaserte tilbud som kan kombineres med jobb.

Les alt om NHOs kompetansebarometer her: Hva trenger Norge