Farmandprisen: NHO vant gull for beste nettsted i klassen Ikke-børs

Publisert

Bjørnar Eidsmo tar i mot Farmandprisen

Bjørnar Eidsmo, digital rådgiver i NHO, tok i mot Farmandprisen på vegne av organisasjonen. Han var prosjektleder da nho.no ble bygget opp på nytt.

- Dette er en pris som går til alle i NHO som bidrar til å gjøre nho.no verdifull for våre interessenter gjennom godt innhold. Samtidig er det også en pris til de i NHO-fellesskapet som har jobbet frem vår felles publiseringsløsning, sier NHOs kommunikasjonsdirektør Peter Markovski.

Målet med konkurransen "Farmandprisen Beste nettsted" er å bidra til økt kvalitet på deltakernes nettsider og deres digitale kommunikasjon. I vurderingene vektes åpningsside, innhold, lyd og bilde, brukeropplevelse og tilpasning/ tilrettelegging. Deltakelse i konkurransen innebærer også å få en omfattende evaluering med tips til forbedringer. 


Juryens begrunnelse

«Nho.no er en stilren, gjennomarbeidet og brukervennlig nettside som tilbyr tydelig og lettfattelig informasjon til NHOs ulike målgrupper – ikke minst organisasjonens 27.500 svært så differensierte medlemsbedrifter.

Den elegante forsiden og den tydelige menystrukturen er også et godt utgangspunkt for å bli bedre kjent med det omfattende og velskrevne innholdet. Ros også for effektfull bruk av bilder og illustrasjoner.

I sum oppleves dette som en meget nyttig nettside enten brukerne søker generell NHO-relatert informasjon og nyheter, eller ønsker å delta på kompetansehevende kurs og arrangementer».

På topp fem i samme klasse som NHO var Eidsiva Bredbånd, Aker BioMarine, Ringerikskraft og Bane NOR Eiendom.

Christian Ingebrigsten, kjent fra A1, sørget for god stemning som både musiker, prisutdeler og konferansier under Farmandprisen.


Analyse fikk frem brukeroppgaver og viktig innhold

- Det viktigste grepet vi gjorde da nho.no skulle fornyes var å flytte perspektivet fra oss selv til brukerne, sier Bjørnar Eidsmo, digital rådgiver i NHO. 

Eidsmo var prosjektleder da nho.no skulle flyttes til en ny publiseringsløsning med et nytt design i 2017-2018. Denne uken tok han imot Farmandprisen på vegne av organisasjonen. I prosjektgruppa den gang var også Sølvi Øverberg, Unni Skjelnes, Nicolai Heyerdahl, Ragnhild Aadland Høen og Helene Johnsen. 

Prosjektgruppa analyserte grundig hvilket innhold som hadde trafikk over tid og hvordan brukerne navigerte på siden. De fikk også utført en omfattende SEO-analyse.

- SEO-analysen var et verdifullt verktøy. Den hjalp oss å prioritere hvilke søk vi skulle være synlig på. For å få slik organisk synlighet trenger vi de beste svarene på noe mange lurer på. Slike svar har kolleger i fagavdelingene i NHO, sier Eidsmo.

Publiseringsløsningen og designet for nettsiden var allerede på plass gjennom et felles prosjekt med flere landsforeninger i NHO. Det ble kun gjort noen mindre endringer for nho.no.

Nettsiden ble så bygget opp helt fra grunnen av. Artikler med jevn trafikk ble optimalisert og videreført. Nye artikler ble skrevet av NHOs fagpersoner og innholdsprodusenter på Desken. Tusenvis av gamle artikler ble fjernet. Brukeroppgaver som å finne lønnstatistikk og tariffavtaler ble løftet frem på forsiden.

Fremover kan du forvente flere utbedringer for nho.no.

Forsiden