Han skal styre NHO i 12 uker

#005

Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund skal i høst gjennomføre sjefskurset til Forsvarets høgskole. Viseadm. direktør Ole Erik Almlid vil fungere som NHO-sjef fra tirsdag 14. august.

Kurset fokuserer på forsvars-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk – der man også dekker internasjonale utviklingstrekk, krisehåndtering og beredskap. Tematisk fordypning for årets kurs er «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa  - med Russland som nabo».

Deltakerne er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, organisasjoner som NHO, og utvalgte offiserer. 

- I mange år har jeg selv sendt deltakere fra NHO til kurset for å lære. Alle jeg kjenner som har deltatt gir kurset svært gode skussmål. Når denne muligheten dukket opp på et tidspunkt hvor det var mulig for meg å delta, bestemte jeg meg for å benytte sjansen, sier Kristin Skogen Lund.

Skogen Lund vil være borte fra 14. august til 2. november. Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid vil fungere som NHO-sjef i hennes fravær.