NHO

Innhold

  • NHO
  • Om NHO
  • Medlemspanel: Bli med å forme NHO

Medlemspanel: Bli med å forme NHO

Ole Erik Almlid ser i kamera

Vi ønsker at medlemsbedriftene skal få en stemme og bidra til å avgjøre hvilke politiske saker og andre aktuelle tema NHO skal løfte i våre møter med politikere, forvaltning, høringsinstanser og andre aktuelle fora. Derfor har vi lansert NHOs medlemspanel.

Med deres tilbakemelding vil NHO kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene. 

Gjennom NHO Medlemspanel kan du enkelt fremme: 

  • hva du tenker om de politiske sakene NHO jobber med
  • hvilke medlemstjenester som er viktigst for bedriften
  • hva vi bør utvikle for å dekke dine behov
Hvem kan være med?

Panelet er til for alle medlemmer av NHO og vi ønsker at så mange som mulig melder seg inn. Du velger selv hvilke saker du ønsker å gi tilbakemelding på. Medlemspanelet er digitalt og du vil bli spurt til råds ved viktige avgjørelser. Det tar bare noen minutter å gi tilbakemelding gjennom medlemspanelet. Vi vil også rapportere tilbake hva vi har gjort på bakgrunn av de innspillene vi får. 

Dine svar og data blir ikke delt med noen ekstern part, og du kan når som helst velge å gå ut av panelet.

Påmelding til NHOs medlemspanel

Målet med medlemspanelet er altså å skape større nærhet til bedriftene og sikre større bredde i innsikten. 

Panelet vil bli en viktig stemme ved:
  • politiske veivalg
  • aktuelle saker
  • videreutvikling av NHOs arbeid

 Vi håper at NHO Medlemspanel blir en viktig plattform for gjensidig dialog mellom medlemmer og NHO. 

Meld deg inn i dag