NHO

Innhold

NHO Besøkssenter

Ta med skoleklasser og andre grupper til vårt multimedierom hvor de besøkende gjennom dialog, filmer og spill lærer om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet. PS! Ikke benytt Internett Explorer ved bestilling - bruk Google Chrome eller Edge.

Temaer i besøkssenteret

  • Hva er næringslivet?
  • Hva bidrar bedrifter med til samfunnet?
  • Hvordan finansieres velferd?
  • Hvem vil du bli?

Hvor lang tid tar det og hvor mange kan bli med?

Programmet tar to timer. Vi tar i mot grupper på inntil 30 personer.

Hovedmålgruppen er ungdom fra 15-19 år. Samtidig har vi jevnlig andre grupper på besøk.

Valgfrie tilleggsforedrag på 45 minutter

Det er mulig å bestille ulike opplegg fra NHO, landsforeninger og bransjeforeninger i tillegg til standardprogrammet. De tar vanligvis 45 minutter. I Næringslivets Hus finnes eksperter innenfor mange fagområder. Les mer om våre faste tilleggsforedrag på denne siden. 

Hvordan bestiller vi et besøk?

Fyll ut skjemaet nederst på denne siden og send inn. Du vil bli kontaktet av en av våre rådgivere for å avtale nærmere dato og tidspunkt. 

Bruk Google chrome eller Microsoft edge nettleser - ikke Internett explorer.
Er du i tvil om bestillingen har kommet frem send epost til besok@nho.no.

Les mer om våre tilleggsforedrag

Europatimen

Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet. Hvordan fungerer egentlig EU? Hvorfor behøver vi et regionalt samarbeid i en globalisert verden? Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?

Europatimen tar 60 minutter og kan også bestilles uavhengig av NHO Besøkssenter. 
Les mer om Europatimen

Globalisering

Verden er i rask endring. Det økonomiske tyngdepunktet flyttes østover, gamle maktstrukturer utfordres og nye handelsmønstre tar form. Samtidig er enorme folkemasser på vandring. Hvordan påvirker globaliseringen Norge som nasjon og samfunn? Og hvilke nye utfordringer står vi ovenfor? Presentasjonen gir en enkel oversikt over noen av de store utfordringene og mulighetene som Norge og verden i dag står ovenfor.

Konjunkturer og økonomisk politikk

I dette foredraget vil det bli gitt en gjennomgang av den løpende utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Det vil også bli gitt en kort innføring i penge- og finanspolitikk, med fokus på ulike dilemmaer knyttet til norsk økonomi som for eksempel bruk av oljepenger og de ulike utfordringene sentralbanken står ovenfor. Foredraget er forbehold samfunnsøkonomiklasser i videregående skole.

Bedriftenes samfunnsansvar

Foredraget tar utgangspunkt i forventningen om at bedrifter tar samfunnsansvar (corporate social responsibility), og konkrete utfordringer norske bedrifter møter ute og hjemme. Elevene får vite hva samfunnsansvar innebærer, hvilke typer utfordringer det dreier seg om, og hva bedriften gjør når den arbeider systematisk med samfunnsansvar. Vi går også gjennom de viktigste drivkreftene for at samfunnsansvar er på bedriftenes dagsorden, og hva NHO har gjort for å bidra til at bedriftene forstår utfordringen og tar den.

Fyll ut skjemaet for å bestille NHO Besøkssenter
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: