Foredrag til skoleklasser i regi av NHO

Vi tilbyr skoleklasser i Oslo og omegn foredragene Europatimen, Globalisering, Bedriftenes samfunnsansvar og det interaktive læringsspillet Vinn-vinn. Disse kan bestilles her. NHO Besøkssenter er lagt ned. Vi vil komme tilbake med et alternativt tilbud senere. PS. Ikke benytt Internett Explorer ved bestilling - bruk Google Chrome eller Edge.

Les mer om våre tilleggsforedrag

Europatimen

Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet. Hvordan fungerer egentlig EU? Hvorfor behøver vi et regionalt samarbeid i en globalisert verden? Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?

Europatimen tar 60 minutter. 


Les mer om Europatimen

Globalisering

Verden er i rask endring. Det økonomiske tyngdepunktet flyttes østover, gamle maktstrukturer utfordres og nye handelsmønstre tar form. Samtidig er enorme folkemasser på vandring. Hvordan påvirker globaliseringen Norge som nasjon og samfunn? Og hvilke nye utfordringer står vi ovenfor? Presentasjonen gir en enkel oversikt over noen av de store utfordringene og mulighetene som Norge og verden i dag står ovenfor.

Vinn-vinn

Et interaktiv læringsspill om trepartssamarbeidet og den norske modellen. Din klasse kan nå bli med!

Les mer om Vinn-vinn

Bedriftenes samfunnsansvar

Foredraget tar utgangspunkt i forventningen om at bedrifter tar samfunnsansvar (corporate social responsibility), og konkrete utfordringer norske bedrifter møter ute og hjemme. Elevene får vite hva samfunnsansvar innebærer, hvilke typer utfordringer det dreier seg om, og hva bedriften gjør når den arbeider systematisk med samfunnsansvar. Vi går også gjennom de viktigste drivkreftene for at samfunnsansvar er på bedriftenes dagsorden, og hva NHO har gjort for å bidra til at bedriftene forstår utfordringen og tar den.

Fyll ut skjemaet for å bestille foredrag
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde