NHOs første president er død

Nyhet, Organisasjon

Publisert

NHOs første president, Ragnar Halvorsen, er død.

NHOs første president, Ragnar Halvorsen, er død.

Ragnar Halvorsen (94), som var NHOs første president, døde før helgen.

Siviløkonomen fra Fredrikstad hadde et langt yrkesliv i norsk næringsliv. Han var blant annet administrerende direktør i Dyno Industrier i åtte år, og senere styreleder i Dyno, Norges Eksportråd, Borregaard og Den norske Creditbank.

Som leder i Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) var han pådriver for sammenslåingen av N.A.F., Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund, til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra 1989.

- Ragnar Halvorsen betydde svært mye for å samle kreftene for norske bedrifter i én slagkraftig organisasjon. Han vil huskes som den drivende kraft og NHOs «founding father», sier dagens president i NHO, Arvid Moss.

- NHO vil takke Halvorsen for hans viktige samfunnsrolle. I dag går tankene til hans familie, sier Moss.