Foto:

NHOs første president er død

Nyhet, Organisasjon

Publisert

NHOs første president, Ragnar Halvorsen, er død.

NHOs første president, Ragnar Halvorsen, er død. Foto:

Ragnar Halvorsen (94), som var NHOs første president, døde før helgen.

Siviløkonomen fra Fredrikstad hadde et langt yrkesliv i norsk næringsliv. Han var blant annet administrerende direktør i Dyno Industrier i åtte år, og senere styreleder i Dyno, Norges Eksportråd, Borregaard og Den norske Creditbank.

Som leder i Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) var han pådriver for sammenslåingen av N.A.F., Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund, til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra 1989.

- Ragnar Halvorsen betydde svært mye for å samle kreftene for norske bedrifter i én slagkraftig organisasjon. Han vil huskes som den drivende kraft og NHOs «founding father», sier dagens president i NHO, Arvid Moss.

- NHO vil takke Halvorsen for hans viktige samfunnsrolle. I dag går tankene til hans familie, sier Moss.