Abelia - Politisk rådgiver - vikariat, med mulighet for forlengelse

Vil du jobbe med politikk for Norges ledende kunnskaps- og teknologibedrifter?

Abelia skal være den ledende stemmen innen digitalisering, innovasjon, forskning og kompetanse i Norge. Vi trenger politisk rådgiver som kan koordinere og utvikle vårt politiske arbeid på flere fagfelt. Dette er en krevende men viktig oppgave, som vil gi gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten. Stillingen er et vikariat for minst seks måneder, og snarlig tiltredelse foretrekkes.  

Rollen krever både selvstendighet og samarbeidsevner. Det operative ansvaret for Abelias politiske arbeid ledes av Abelias fagledere, som rådgiveren må kunne samarbeide godt med. Stillingen rapporterer til næringspolitisk direktør.  

Stillingens viktigste ansvar er:   

  • Holde oversikt over politiske prosesser på flere fagfelt 
  • Koordinere arbeid med høringer og dialog med politiske myndigheter 
  • Bidra til organisasjonsutvikling gjennom å styrke Abelias arbeidsprosesser 

Vi søker en person med:  

  • Bred politisk interesse og god kjennskap til offentlige beslutningsprosesser. 
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.  
  • Evne til å bygge gode relasjoner med politiske beslutningstakere, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.  
  • Erfaring fra å planlegge og gjennomføre prosjekter, som å utarbeide høringsinnspill og arrangere møteplasser.  
  • Evne til å håndtere mange prosesser samtidig, og gode samarbeidsevner.  

Du bør ha utdanning på universitets- eller høgskolenivå og solid erfaring fra politisk arbeid. Vi forventer solid samfunnskunnskap og interesse for Abelias viktigste politiske satsninger. Du jobber selvstendig og er samtidig en god lagspiller. Du har stor arbeidskapasitet og er sosial og fleksibel i en travel hverdag. Du jobber målrettet, resultatorientert og systematisk.  

Abelia tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, et miljø med høy fagkompetanse og deltagelse i en organisasjon som er offensiv og profesjonell. 

Har du spørsmål må du gjerne kontakte næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme på telefon 930 82 822 eller på epost now@abelia.no. 

Dersom dette høres interessant ut tar vi gjerne imot en kortfattet søknad og utfyllende CV. Fristen for å søke stillingen er torsdag 30. september 2021.     

Søk på stillingen! 

 

Om Abelia: 

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner.  

Vi har cirka 2600 medlemmer med om lag 55 000 årsverk.  

Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Les mer om oss på www.abelia.no