NHO

Innhold

Abelia - Leder for velferdstjenester

#205

www.abelia.no

Vil du være en representant for leverandører av velferdstjenester i Norge?

Abelia har en nyopprettet stilling som leder for velferdstjenester og du har muligheten til å forme stillingen. Vi organiserer mange virksomheter som leverer velferdstjenester. Du vil få ansvaret for å  posisjonere  Abelia og våre medlemmer som ivaretar betydningsfulle  tjenester  og løsninger  i  samfunnet.  

En viktig del av rollen er å kartlegge medlemsinteresser, utarbeide politikk og  ta en tydelig  posisjon for å fremme våre medlemmers  interesser.  Nært samarbeid med sentrale medlemmer, myndigheter og politikere er avgjørende for å lykkes i stillingen.  Stillingen er sentral i næringspolitisk avdeling og innebærer utstrakt samarbeid både internt og eksternt.

Ansvar og oppgaver 

 • Utvikle en politisk plattform  på vegne av medlemsvirksomheter som leverer  ideelle og/eller kommersielle  velferdstjenester
 • Posisjonere Abelia som en sentral premissleverandør i spørsmål som berører velferdstjenester og våre medlemmer
 • Sikre politisk gjennomslag for Abelia gjennom å arbeide  strukturert, proaktivt og koordinert  mot politiske beslutningstakere
 • Øke organisasjonens synlighet overfor medlemmer og potensielle medlemmer, gjennom jevnlig tilstedeværelse i media og aktiv deltakelse på relevante eksterne arenaer
 • Pleie tett kontakt med beslutningstakere og fagpersoner i bredden av Abelias medlemsvirksomheter  med fokus på  stillingens ansvarsområde  
 • Tett samarbeid med relevante bransjeforeninger/-fora, øvrige fagmiljøer i Abelia, utvalgte eksterne samarbeidspartnere, NHO og relevante lands- og bransjeforeninger

Kvalifikasjoner  

 • God kjennskap til sektoren med relevant erfaring fra arbeid i ideell sektor
 • God kunnskap om politiske prosesser, gjerne erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Et godt nettverk mot det politiske miljøet er et fortrinn 
 • Solid samfunnsforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, kunne forme et treffende og riktig budskap til forskjellige målgrupper 
 • Relevant utdanning

Personlige egenskaper  

 • Evne til å utvikle og lede et fagområde i en kompleks organisasjonsstruktur med mange interessenter, trekke veksler på interne og eksterne ressurser der det er hensiktsmessig både for fagområdet og Abelia som helhet  
 • Evne til å etablere og videreutvikle personlige relasjoner med ledere i medlemsbedrifter og politiske beslutningstakere
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger, og formidle meninger også  når det er meningsmotsetninger
 • Endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer 
 • Selvstendig og selvgående med god  prioriterings- og vurderingsevne
 • Nysgjerrig, læringsvillig  og proaktiv
 • Jordnær, pragmatisk og ujålete 
 • Høy personlig integritet

Har du spørsmål til stillingen må du gjerne kontakte direktør for næringspolitikk Kjetil Thorvik Brun på tlf. 916 00 877 kjetil@abelia.no, eller direktør for utvikling, økonomi og administrasjon Hege Wullum på tlf. 977 53 529 / hege.wullum@abelia.no. 

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Signe Loftesnes, senior HR-rådgiver på tlf. 41 04 21 52 eller e-post signe.loftesnes@nho.no 

Vi ønsker deg velkommen som søker.  Fristen for å søke stillingen er 2. februar.