BNL - Seniorrådgiver (engasjement)

Vil du være med å styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag i saker som er viktige for medlemsbedriftene? Du vil fungere som en samlende faktor for bransjeforeningene innen bygghåndverk, og jobbe med saker som er viktige for håndverksbedriftene i BNL.

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag i prioriterte saker
 • Tilrettelegge for, forankre og sikre gjennomføring av gode prosesser  
 • Utarbeide faktabaserte og solide saksunderlag
 • Sekretariat for Håndverksforum
 • Koordinering av felles aktiviteter og arrangementer på tvers av bransjeforeningene

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • God forståelse for og innsikt i politiske prosesser og organisasjonsarbeid
 • Kjennskap til byggenæringen generelt, og håndverksbransjen spesielt
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Erfaring med samarbeid på tvers av faglige og administrative enheter
 • Relevant høyere utdanning
 • Lang og relevant erfaring, og annen utdanning, kan kompensere for utdanningskravet, gjerne erfaring fra håndverksbransjen

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift
 • God lagspiller som vektlegger dialog og forankring i prosesser
 • Selvstendig og tar initiativ
 • Strategisk og løsningsorientert
 • Stor gjennomføringsevne og motiveres av resultater

BNL tilbyr:

 • Et svært hyggelig og fagsterkt arbeidsmiljø, med gode kolleger og variert utdanningsbakgrunn
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Stor kontaktflate – både internt og eksternt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstua.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med administrerende direktør Nina Solli, mobil 976 62 773, eventuelt bransjedirektør Ane Dyrnes på mobil 950 26 055.

Søknadsfrist: 23. mai 2022.

Søk her!

 

Om BNL

Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største nærings- og arbeidsgiverpolitiske organisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 3300 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67500 ansatte. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere, boligbyggere og entreprenører. BNL jobber blant annet med å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en bærekraftig og seriøs næring med god kompetanse, gode og stabile rammebetingelser, samt konkurranse på like vilkår.

Mer informasjon om BNL finner du på www.bnl.no.