Designindustrien - prosjektleder design/eksport

Møtevirksomhet (fra iStock)

Norsk Industri. Foto: Getty Images/iStockphoto

Design- og livstilsektoren er valgt ut som den tredje sektorsatsingen i regjeringens satsning "Hele Norge eksporterer". Nasjonalt Eksportråd har foreslått en plan for dette arbeidet. Bransjeforeningens eksportprosjekt Inside Norway, som har gode eksportresultater, blir viktig og vi skal nå styrke vår kapasitet og sette i gang eksportprosjekter innen møbel, interiør, hospitality, sport, tekstil og mote.

Ambisjonen er å doble eksporten og gjennom prosjektene bidra til å bygge nettverk, kjennskap og posisjon. Til å koordinere og lede prosjektene har Norsk Industri Designindustrien ledig engasjement som:

Prosjektleder vil rapportere til bransjesjef Egil Sundet, men jobbe tett med markedssjef Ragnhild Grytten, og design/eksport-prosjektgruppen samt deltagende bedrifter og organisasjoner. Arbeidsoppgaver vil være:

  • Operativt ansvar for prosjektene innen Inside Norway
  • Utarbeide prosjektplaner / ressursplaner
  • Koordinere og gjennomføre innsats på fokuserte områder overfor bedriftene.
  • Søknadsskriving og rapportering
  • Initiere, overvåke og gjennomføre markeds-/trendanalyser

Vi tenker oss en person med interesse for eksport- og internasjonaliseringsarbeide, design og merkevarebygging, og som har utdannelse på universitets- /høyskolenivå. Rette vedkommende bør kunne beherske engelsk / flere språk og helst ha noe internasjonal erfaring fra næringslivet. Erfaring med prosjektrapportering er viktig og prosjektleder-erfaring en fordel. Det kan være aktuelt å ansette flere prosjektledere også, eller eventuelt leie inn aktuelle kandidater.

Vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, med et bredt kontaktnett til næringslivet samt store muligheter for faglig og personlig utvikling. Stillingen som prosjektleder innebærer stor frihet og betydelig ansvar til selv å utforme nødvendige strategier og tiltak i tråd med prosjektets mål. Lønn etter avtale.

Designindustrien vil være arbeidsgiver og arbeidsstedet vil være i Middelthunsgate 27, Oslo. En del reising må påregnes. Prosjektleder Design/Eksport vil ha engasjement ut året 2026.

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til bransjesjef Egil Sundet på tlf  909 22 192.

Søk her!

Søknadsfrist: 30. september 2023

 

Om Designindustrien:

Designindustrien er en av 17 bransjeforeninger i Norsk Industri, som er landsforening for teknologi- og prosessindustri. Designindustrien er bransjeforeningen for design- og ferdigvareindustri innen møbel, interiør, glass/porselen, belysning, sport og interiørtekstil mv. i Norge. Bransjen sysselsetter ca 20.000, og har en produksjonsverdi på vel 40 mrd kr. Av dette går 50 % til eksport, og potensialet for videre vekst er stort. Designindustrien har 187 medlemsbedrifter og ledes av sekretariatet i Oslo.