NHO

Innhold

EBA - prosjektleder for fagområdene Entreprenørskolen og HMS

#205

Stillingen er et vikariat frem til 01.03.21 med mulighet for fast ansettelse.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA er en toneangivende bransjeforening innen bygg og anlegg og vi jobber aktivt for å fremme og forbedre våre medlemmers rammevilkår.

EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet.

Entreprenørskolen - kurs- og konferansevirksomhet

EBA tilbyr kurs gjennom Entreprenørskolen og www.byggenaringensnettskole.no

Vi skal være bransjens beste kursleverandør og gjennom det en foretrukket samarbeidspartner ved kompetanseheving. 

EBA tilbyr kurs gjennom sine lokalavdelinger rundt om i hele landet. Vi bidrar også til bedriftenes interne opplæringsvirksomhet ved å levere bedriftsinterne kurs.

Byggenaringensnettskole.no er et læringssenter med relevante e-læringskurs for hele byggenæringen. De fleste kursene tilbys på flere språk.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

EBAs skal jobbe for å sikre trygge, effektive og lønnsomme bedrifter gjennom samarbeid for sikkerhet i hele bygge- og anleggsnæringen og har bidratt aktivt i etableringen av «Samarbeid for sikkerhet i bygge- og anleggsnæringen».

EBA har et aktivt HMS utvalg som består av representanter fra medlemsbedriftene. EBA er høringsinstans ved lov- og forskriftsendringer innen HMS området. 

EBA samarbeider tett med BNL når det gjelder HMS, regelverksarbeid og arbeidet med arbeidslivskriminalitet. Økt HMS kompetanse er et av hovedområdet innenfor EBAs HMS arbeid. 

Viktige fagområder og oppgaver

 • Drive og utvikle EBAs kurs- og konferansevirksomhet
 • Bidra til en felles sikkerhetskultur i bygge- og anleggsnæringen gjennom utvikling og deltakelse i ulike prosjekter
 • Bidra i HMS regelverksarbeidet slik at HMS lovgivningen blir praktisk og hensiktsmessig.

Dette innebærer tett dialog og samhandling med våre medlemmer og utveksling av erfaring og informasjon, og i fellesskap med disse utarbeide posisjoner og høringssvar.

EBA har også utstrakt samarbeid med andre miljøer: Arbeidstilsynet, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, andre organisasjoner og myndigheter.  

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Relevant universitet- eller høyskoleutdanning, en fordel med erfaring fra bransjen og god kjennskap om HMS området og gjerne også erfaring fra kursvirksomhet.
 • Evne til å se muligheter og utfordringer, liker å skrive og formidle, og deler gjerne din kunnskap
 • Høy gjennomføringsevne, er fremtidsrettet og tenker helhetlig
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid vil være en fordel

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby deg:

 • Deltakelse i en sentral stilling for bransjeforeningen vår, og en stilling hvor du får mulighet til å forme mye av arbeidet selv
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • En utadrettet stilling hvor du vil opparbeide deg en stor kontaktflate mot entreprenørselskaper og næringen for øvrig
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser

Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Vil du vite mer om stillingen?

Kontakt Kari Sandberg, mobil: 95221074, eller mail ksa@eba.no

Søknadsfrist snarest mulig og senest innen 20. mars 2019.

Søk på stillingen her.