EBA Oslo, Akershus og Østfold - Rådgiver næringspolitikk og kommunikasjon

#205

Vil du bruke ditt talent for politikk og kommunikasjon til å fremme grønn konkurransekraft, kompetanse og mangfold?

Vi søker deg som ønsker å jobbe med næringspolitikk og kommunikasjon for en bransje i stadig utvikling og vekst. Du vil komme tett på våre medlemsbedrifter og jobbe i skjæringspunktet mellom næringsliv, kommunikasjon og politikk.  

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) jobber for en bærekraftig og lønnsom næring.  Våre medlemmer er en viktig del av løsningen på klimakrisen og vårt mål er at klimagassutslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet skal reduseres med 50% innen 2030. Oslo og regionen rundt har særskilte forutsetninger til å gå foran regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bli med oss og bidra inn i dette viktige arbeidet!  

Som vår nye rådgiver vil du alene eller sammen med direktør planlegge og gjennomføre medieutspill og håndtere henvendelser fra media. Du vil være i dialog med politikere og byråkrater for å sikre større forståelse for bransjens behov, planlegge og gjennomføre arrangementer og ellers bistå i tråd med medlemsbedriftenes behov. Vi ser etter deg som er løsningsorientert og fleksibel, hvor ingen oppgaver er for store og ingen for små. Enten du er nyutdannet eller erfaren, er det viktigste at du har kjennskap til og interesse for politikk og organisasjonsarbeid, og evner å kommunisere, engasjere og produsere.   

Dette er en stilling med bratt læringskurve og bred kontaktflate, internt og eksternt. Du vil tilhøre et kunnskapsrikt og profesjonelt miljø med utstrakt faglig samarbeid med andre enheter i EBA og i NHO-felleskapet, ikke minst med nyopprettet avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA. Arbeidsmiljøet er preget av høyt tempo, godt samarbeid, mye selvstendig ansvar og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.  
 

Arbeidsoppgaver:  

 • Bistå og understøtte arbeidet med kommunikasjon og politisk påvirkning  
 • Ha tett dialog med bedriftsledere og fremme bransjens interesser   
 • Ha kontakt med politikere og andre beslutningstakere  
 • Skape og fasilitere møteplasser og debattarenaer for bedrifter, politikere og andre samfunnsaktører   
 • Kanalansvarlig for digitale flater og produksjon av innhold til sosiale medier  
 • Jobbe for flere og mer fornøyde medlemmer  

Kvalifikasjoner:  

 • Høyere relevant utdanning  
 • Kunnskap om politiske prosesser  
 • Stor interesse for sosiale medier og kompetanse/ erfaring med om hvordan sosiale medier kan brukes i politisk kommunikasjon  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   
 • Erfaring fra kommunikasjon/politikk/påvirkningsarbeid i bedrift, organisasjon eller parti vil være fordelaktig   

Personlige egenskaper:  

 • Selvstendig  
 • Analytisk – setter deg raskt inn i nye saker  
 • Fleksibel – trives med å håndtere flere oppgaver parallelt, og villig til å bidra på stort og smått   
 • Strukturert og organisert    

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte direktør Ole Henrik Ystehede på telefon 98 26 05 73 eller e-post ohy@eba.no.   

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Signe Loftesnes, senior HR-rådgiver på telefon 410 42 152 eller e-post signe.loftesnes@nho.no.  

Om du er interessert, last opp din CV og en kort video på maks 90 sekunder hvor du sier noe om din motivasjon for stillingen og hva du vil bidra med som vår nye rådgiver.   

Fristen for å søke stillingen er  26. september.  

Søk her!  

 

OM EBA OG EBAO  

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) er en autonom regionforening tilsluttet Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningen har kontorplass på Næringslivets Hus på Majorstuen. 

EBA O har 85 medlemsbedrifter som omsetter for 60 milliarder kroner og sysselsetter nær 10.000 årsverk regionalt. Våre medlemmer spenner fra landets største entreprenørbedrifter til mindre spesialentreprenører.