NHO

Innhold

Energi Norge - Direktør virksomhetsstyring

Foto: Jacob Lund / stock.adobe.com

Ønsker du å lede og utvikle stabsområdet i en interesseorganisasjon som jobber for fornybarnæringen?

Energi Norge søker nå etter leder for organisasjonens fellesfunksjoner. Vi ønsker oss en motiverende leder med relevant arbeidserfaring, som tenker strategisk og samtidig trives med å jobbe operativt. For å lykkes i stillingen må du ha god forståelse for de oppgavene som ligger i en stab-/støttefunksjon og erfaring fra å utvikle organisasjon, medarbeidere og arbeidsprosesser.

Energi Norge kan tilby en spennende stilling i en fremtidsrettet organisasjon og næring i sterk utvikling. Klimaomstilling og digitalisering setter dagsorden for oss. Arbeidsmiljøet er preget av kollegaer som motiveres av å aktivt jobbe for rammevilkår som bidrar til lønnsom vekst og utvikling for medlemsbedriftene våre. Energi Norge sin visjon er å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Som direktør for virksomhetsstyringen vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å omstille foreningen og næringen slik at visjonen nås.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
• Lede og utvikle avdelingen "Kompetanse og Administrasjon" med 11 medarbeidere
• Ansvar for finans, HR, IT og medlemsoppfølging, samt forretningsutvikling og arrangementstjenester
• Overordnet ansvar for organisasjons- og kompetanseutvikling i Energi Norge
• Drive utviklingen av digitale løsninger
• Overordnet styring av kommersielle aktiviteter
• Følge opp tjenester som er satt ut til ekstern regnskapsfører og NHO sentralt
• Utvikle samarbeidet med NHO Fellesskapet og delta i relevante interne fagfora
• Styresekretær. Ansvar for generalforsamlingen og oppgaver knyttet til styrende organer

Kvalifikasjoner
• Utdannelse på masternivå innen økonomi/administrasjon
• Bred og relevant erfaring fra administrative funksjoner
• Relevant ledererfaring og har arbeidet med organisasjonsutvikling
• God forståelse for IT og digitalisering
• Gjerne prosjekterfaring

Personlige egenskaper og evner
• Gode lederegenskaper
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
• Strategisk og med god helhetsforståelse
• Trives med å jobbe overordnet så vel som på et operativt nivå
• Analytisk og kvalitetsbevisst
• Utviklingsorientert og god på gjennomføring
• Evner å skape engasjement om organisasjonens strategi, mål og prosesser

Har du spørsmål om stillingen?
Kontaktperson: Administrerende direktør Knut Kroepelien, telefon 938 64 018
Kontaktperson: Senior HR-rådgiver Ella Hellwege, telefon 483 56 056

Søknadsfrist: 29. januar 2020.

Registrer din søknad her!


Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Energi Norges ca. 300 medlemsbedrifter står for 95 prosent av kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til ca. 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Energi Norge har i tillegg en kommersiell virksomhet som er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, utvikler og leder store forskningsprosjekter og har en bred portefølje av fagpublikasjoner. Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og holder til i flotte og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen. Det er ca. 45 ansatte i organisasjonen.