NHO

Innhold

Energi Norge - næringspolitisk rådgiver fornybar energi

Foto: Unsplash

Vi ser etter deg som har stort engasjement for fornybarnæringen og et ønske om å jobbe med hvordan samspillet mellom fornybare energiløsninger kan tilrettelegge for lavutslippssamfunnet.

Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på fornybar energi. For å nå klimamålene er vi avhengige av robuste kollektive energisystemer, kombinert med effektiv og fornuftig bruk av energi til transport, bygg og industri. Store teknologiske fremskritt innen lokal energiproduksjon og energistyringssystemer har gjort bygninger til en viktig del av energisystemet.

Den pågående elektrifiseringen av samfunnet stiller krav til et kraftnett som kan levere nok effekt til enhver tid. Videre krever energieffektivisering, lokal energilagring og ny fornybar produksjon av elektrisitet store krav til oss i fornybarnæringen.

Stillingens hovedmål

 • Arbeide for fornybarnæringens interesser i rammevilkår som omhandler energibruk i bygg
 • Sikre at Energi Norges fjernvarmemedlemmers interesser tas med i helheten i organisasjonen
 • Gi solenergi en plass i Energi Norges næringspolitiske arbeid
 • Aktivt bidra til å skape et godt samarbeidsklima i eget team og organisasjon for øvrig
 • Bidra til at avdelingen og selskapet når vedtatte mål
 • Etterleve Energi Norges kjerneverdier i det daglige arbeidet og bidra til å nå visjonen til selskapet

Dette vil bli dine hovedoppgaver

 • Utvikle næringspolitiske posisjoner knyttet til energibruk i bygg, fjernvarme og elektrifisering
 • Analysere og vurdere nasjonal og europeisk politikk knyttet til energibruk (for eksempel Energieffektiviseringsdirektivet, bygningsenergidirektivet, energimerkeordninger, definisjon av nesten nullenergibygg, innkjøpsregelverk)
 • Samarbeide med norsk fornybarnæring, byggenæring, myndigheter og miljøvernorganisasjoner
 • Informere og rådgi medlemmer i saker med betydning for energibruk
 • Lede relevante fagfora i Energi Norge
 • Organisere og lede ekspertgruppe for bygg
 • Være energinæringens talsperson i forskningssenteret ZEN (zero emission neighbourhoods)
 • Øvrige næringspolitiske oppgaver

Vi ønsker at du har følgende kompetanse og egenskaper

 • Høyere utdanning innen ingeniørfag, samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller miljøfag
 • Relevant arbeidserfaring fra for eksempel energisektoren, bygningsbransjen, miljøvern
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Erfaring med livssyklusanalyser er en fordel
 • God systemforståelse
 • Gode analytiske evner
 • Kan jobbe selvstendig og i team og dele informasjon med medarbeidere
 • Nysgjerrig
 • Evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Løsningsorientert med evne til å jobbe med flere oppgaver samtidig, samt prioritere oppgaver
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby deg

 • En stilling hvor du får mulighet til å forme mye av arbeidet selv
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • En utadrettet stilling hvor du vil opparbeide deg en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til Direktør for fornybar energi.

Vil du vite mer om stillingen?

Kontakt en av våre rådgivere i Raadgiverhuset: 

Ane Køber Guldvik
41506828  
ane@raadgiverhuset.no

Viggo Friling
98208100 
viggo@raadgiverhuset.no

Søknadsfrist snarest. Send inn din søknad her.